img
You are here:  
Chief Of Department/ Unit

 

MAKLUMAT KETUA BAHAGIAN/ UNIT JABATAN KETUA MENTERI MELAKA

 

BIL.

PERKARA

GAMBAR

1.

Encik Fauzi bin Elham@Alhim

 

Ketua ICT Negeri

(Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi)

kictn btmk

2.

Encik Adnan bin Ahmad

 

Setiausaha Bahagian

(Bahagian Khidmat Pengurusan)

kpsu bkp

3.

Puan Wan Rafidah binti Awg Isa

 

Setiausaha Bahagian

(Bahagian Pengurusan Sumber Manusia)

sub bpsm

4.

Datuk Shamsul Ambia bin Abdul Aziz

 

Setiausaha Bahagian

(Unit Perancang Ekonomi Negeri)

sub upen

5.

Encik Azhar bin Yaacob

 

Ketua Pegawai Eksekutif

(Majlis Pembangunan Pulau-Pulau Negeri Melaka)

 pulau2

6.

Datuk Mustafa bin Musa

 

Pengurus Besar

(Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka)

pengurus besar tapem

7.

Encik Mahathir bin Mustafa

 

Ketua Penolong Setiausaha Kanan Kerajaan

(Unit Kerajaan Tempatan)

kpsu ukt

8.

Encik Mohd Harith bin Rahmad

 

Setiausaha Sulit Kanan kepada YAB Ketua Menteri Melaka

(Pejabat Ketua Menteri)

su_cm

9.

Encik Masrul Faizal bin Mohamad 

 

Pengurus Besar

(Perbadanan Ketua Menteri)

cmi

10.

Encik Sha’ari bin Samsudin

 

Pengarah

(Bahagian Khidmat Musaadah dan Pembangunan Belia)

ketua bahagian bkm

11.

Encik Mohd Asri bin Hj. Ninggal

 

Pengarah

(Majlis Sukan Negeri)

pengarah msn

12.

Datuk Haelmy bin Mohd Hanifah

 

Ketua Penolong Setiausaha Kanan Kerajaan

(Unit Dewan & MMKN)

dewan

13.

Cik Puhnitha Devi a/p Durairaju

 

Ketua Penolong Setiausaha Kerajaan

(Bahagian Komunikasi Korporat)

bkk

14.

Encik Shaifulfazlee bin Mohamad

 

 

Ketua Unit

(Unit Integriti)

 ketua unit integriti

15.

Encik Azizul Adzran bin Mahmor

 

Pengarah

(Badan Kawal Selia Air)

pengarah bksa

16.

Puan Irmayanti binti Hj. Ibrahim

 

Pengarah

(Bahagian Koridor Infrastruktur Dan Impak Sosial)

 pengarah bki

17.

Kosong

 

Pengarah

(Pejabat Pemantauan Dan Pelaksanaan Negeri)

 pengarah mimo

18.

Puan Norita binti Ismail

 

Pengarah

(Bahagian Audit Dalam Dan Siasatan Awam)

 pengarah badsa

19.

Cik Aida Suhana binti Barudin

 

Pegawai Khas kepada YB Setiausaha Kerajaan Negeri

(Pejabat Setiausaha Kerajaan)

 pegawai khas yb suk

20.

Encik Sa'ari bin Basiron

 

Pengurus Besar

(Bahagian Promosi Pelancongan)

pengurus besar bpp
Portal Melaka Version 5.0 - developed by Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka