img
You are here:  
Division of Human Resource Management
bpsm Division / unit : Human Resources Management Division (BPSM)
Address : Jabatan Ketua Menteri Melaka,
Aras 1, Blok Bentara,
Seri Negeri, Hang Tuah Jaya,
75450 Ayer Keroh,
Melaka
Name : Puan Wan Rafidah binti Awg Isa
Position : Setiausaha Bahagian
Tel : +06-333 3333 samb. 7799
Faks : +06-231 5142 / 232 5428
E-mel : wanrafidah[at]melaka[dot]gov[dot]my

 

Vision
  • Functioning Effectively As Advisory and Implementation of Human Resource Management Department and the State Agency.
Mision
  • Provide Human Resource Services The Professional Through Efficient Members Newest And Management System.
Objective
  1. Creating Planning and Public Service Personnel Number Optima;
  2. Managing determine Implemented With Efficient Service Staff;
  3. Organize and coordinate staff training With More Systematic and Organized;
  4. Higher staff Establishing disciplined and productive.
Key Features
  1. Manpower Planning and Development Organization;
  2. Managing Employee Services;
  3. Human Resource Development Through Training and Courses;
  4. Performance Management, Business Promotion and Discipline

Client Charter
 

(i)

Mengeluarkan surat keputusan kelulusan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) berhubung permohonan penstrukturan semula / pengukuhan perjawatan kepada jabatan yang terlibat dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.

(ii)

Mengeluarkan surat keputusan urusan perkhidmatan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja untuk proses berikut :-                                                 

 a)  Pengesahan pelantikan                                          

 b)  Pengesahan dalamperkhidmatan dan                

c) Pemberian taraf berpencen

(iii)

Memaklumkan kepada Jabatan / Agensi mengemukakan dokumen lengkap kakitangan yang akan bersara enam (6) bulan sebelum tarikh persaraan (bersara wajib)

(iv)

Memaklumkan keputusan kenaikan Pangkat dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas Lembaga Kenaikan Pangkat bersidang

(v)

Memberikan perkhidmatan kaunseling kepada anggota perkhidmatan awam dalam  dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja daripada tarikh permohonan diterima.

(vi)

Memastikan 100% warga kerja JKMM menghadiri sekurang-kurangnya satu (1) hari kursus fungsional.

(vii)

Membuat tindakan penambahbaikan dalam tempoh sekurang-kurangnya tiga (3) bulan selepas teguran audit dikeluarkan.

Portal Melaka Version 5.0 - developed by Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka