img
You are here:  
Policy, Procedure & Plan
muka_dpn_re_psict2019-2023
Ringkasan Eksekutif Pelan Strategik ICT Jabatan Ketua Menteri Melaka 2019 - 2023
[ ebook | pdf ]
md_dkict_2.4
Dasar Keselamatan ICT Negeri Melaka v2.4 
[ ebook | pdf ]
md_polisi_emelrasmi_v1.9
Polisi Emel Rasmi Kerajaan Negeri Melaka v1.9 
[ ebook | pdf ]
polisi_hosting_portal_dns_v1.0
Polisi Hosting Portal Dan Domain Name Server (DNS) Kerajaan Negeri Melaka Versi 1.0 
[ ebook | pdf ]
md_laporan_xtvt_tahunan_jkmm_2019
Laporan Aktiviti Tahunan JKMM 2019 
[ ebook | pdf ]
md_xtvt_jkmm_2020
Laporan Aktiviti Tahunan JKMM 2020 
[ ebook | pdf ]
md_psjkmm20222026
Pelan Strategik JKMM 2022-2026 
brosur | buku ]
md_psjkmm20222026_semakansemula
Pelan Strategik JKMM 2022-2026 (Semakan Semula)
[ ebook | pdf ]
polisi_sistempengurusan_antirasuah_mukadpn
Polisi Sistem Pengurusan Anti Rasuah
[ ebook | jpg ]
Polisi Anti Rasuah JKMM
Polisi Anti Rasuah JKMM
[ ebook | pdf ]
Polisi Sistem Pengurusan Anti Rasuah
Polisi Sistem Pengurusan AntiRasuah JKMM 
[ ebook | pdf ]
macp
Pelan Antirasuah Negeri Melaka (MACP) 2022-2026 
brosur | pdf ]
md_informasi_integriti_2020
Informasi Integriti
[ ebook | jpg ]
md_polisi_antirasuah_jkmm_2023
Polisi Anti-Rasuah JKMM
[ ebook | pdf ]
md_polisi_hadiah_jkmm_2023
Polisi Hadiah JKMM
[ ebook | pdf ]
md_polisi_pendedahanmaklumat_jkmm_2023
Polisi Kenyataan Dasar Pendedahan Maklumat JKMM
[ ebook | pdf ]
md_psmj2035_v2
Pelan Strategik Melakaku Maju Jaya 2035 Versi 2 
[ ebook | pdf ]
md_booklet_psmj2035_v2
Booklet Pelan Strategik Melakaku Maju Jaya 2035 (ringkasan) Versi 2 
[ ebook | pdf ]
md_psmj2035_sm
Pelan Strategik Melakaku Maju Jaya 2035 Versi 1 
[ ebook | pdf ]
md_booklet_psmj2035
Booklet Pelan Strategik Melakaku Maju Jaya 2035 (ringkasan) Versi 1 
[ ebook | pdf ]
md_blueprintmelakapintar2035
Blueprint Melaka Pintar 2035 
[ ebook | pdf ]
GARIS_PANDUAN_MEDIASOSIALKNM_v1.0
Garis Panduan Media Sosial Kerajaan Negeri Melaka v1.0
[ ebook | pdf ]
md_mwez_2021
MWez Malaysia 
[ ebook | pdf ]
cover_melaka_drive
Manual Melaka Drive 
[ ebook | pdf ]
md_pep_medsos
Penerapan Etika Penggunaan Media Sosial Dalam Sektor Awam 
[ ebook | pdf ]
Anggaran_Penduduk_Semasa_Malaysia_2023
Anggaran Penduduk Semasa Malaysia 2023
[ ebook | pdf ]
md_eksa2023
Garis Panduan Pelaksanaan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) JKMM 
[ ebook | pdf ]
md_peraturan_tatatertib_panm
Peraturan Tatatertib Pegawai Perkhidmatan Awam Negeri Melaka (PANM) 
[ ebook | pdf ]
md_poket_stats
Poket Stats Negeri Melaka ST3 2022
[ ebook | pdf ]
md_Poket_Stats_Negeri_Melaka_ST1_2023
Poket Stats Negeri Melaka ST1 2023 
[ ebook | pdf ]
md_tonggak11
Tonggak 11
[ ebook | pdf ]
panduanpengurusanrekodjkmm_cover
Panduan Pengurusan Rekod Jabatan Ketua Menteri Melaka
[ ebook | pdf ]
Portal Melaka Version 5.0 - developed by Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka