img
Anda di sini:
Bahagian Komunikasi Korporat
bkk Bahagian / unit : Bahagian Komunikasi Korporat (BKK)
Alamat : Jabatan Ketua Menteri Melaka,
Aras 3, Blok Laksamana,
Seri Negeri, Hang Tuah Jaya,
75450 Ayer Keroh, Melaka
Nama : Cik Puhnitha Devi a/p Durairaju
Jawatan : Ketua Penolong Setiausaha Kerajaan
Tel : 06-333 3333 samb. 7398
Faks : 06-232 8449
E-mel : puhnitha[at]melaka[dot]gov[dot]my
Media Sosial : Facebook: Bahagian Komunikasi Korporat, Jabatan Ketua Menteri Melaka

VISI

Menjadi agen perhubungan antara organisasi dengan pelanggan dan bakal pelanggan secara proaktif dan informatif bagi mencapai objektif, misi dan visi Jabatan Ketua Menteri Melaka dan Kerajaan Negeri Melaka
 

 

MISI
Menyediakan saluran dan mekanisme komunikasi dua hala yang mampu memberikan input yang konstruktif dan nilai tambah dalam sistem penyampaian Perkhidmatan Awam
 

 

OBJEKTIF
  1. Mewujudkan perhubungan yang mesra dan profesional dengan pelanggan dan bakal pelanggan.
  2. Menyediakan maklumat yang tepat dan lengkap berkaitan dengan organisasi dan perkhidmatan yang disediakan.
  3. Mengurus secara aktif aduan pelanggan ke atas perkhidmatan yang diberikan oleh Jabatan dan Agensi-agensi di bawah Kerajaan Negeri.

 

FUNGSI
  1. Mengurus dan mengendalikan aduan awam Negeri Melaka.
  2. Menyelaras perhubungan awam Negeri, Pusat Panggilan Setempat (ONCC), portal rasmi, pengurusan media dan media sosial Kerajaan Negeri Melaka.
  3. Menyelaras Pengurusan Kualiti Bersepadu di Jabatan Ketua Menteri Melaka.
  4. Menguruskan majlis dan lawatan.
  5. Memberi perkhidmatan komunikasi, hebahan dan penyampaian ninformasi yang tepat, berkualiti dan jelas.

 

PIAGAM PELANGGAN
 
1. Mengurus dan mengendalikan aduan awam terhadap jabatan/ agensi kerajaan seperti berikut:
  1. DMencapai 90% tahap penyelesaian aduan awam Negeri Melaka dalam setahun
2. Mengadakan Hari Bersama Pelanggan 4 kali setahun
3. Melaksanakan sistem pengauditan bersepadu MS ISO 9001:2015, MS ISO 37001:2016 dan ISO/IEC 27001:2007, Jabatan Ketua Menteri Melaka (JKMM) 1 kali setahun
4. Mencapai 85% tahap perkhidmatan (service level) panggilan ONCC dalam setahun
Portal Melaka Versi 5.0 - dibangunkan oleh Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka