img
Anda di sini:
Jabatan Kerajaan Negeri

SENARAI JABATAN NEGERI MELAKA DAN PORTAL RASMI JABATAN

 

BIL

NAMA JABATAN

PORTAL RASMI

1

 JABATAN KETUA MENTERI MELAKA

https://www.melaka.gov.my

2

 JABATAN KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN NEGERI MELAKA

https://jkpnm.melaka.gov.my

3

PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI MELAKA

https://ptg.melaka.gov.my

4

JABATAN AGAMA ISLAM MELAKA

www.jaim.gov.my

5

JABATAN MUFTI NEGERI MELAKA

www.muftimelaka.gov.my

6

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI MELAKA

https://jps.melaka.gov.my

7

JABATAN KERJA RAYA MELAKA

www.jkrmlk.gov.my

8

JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI MELAKA

www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=negeri/index&negeri=MLK&id=WTk3SVFFU3ZwU1ozeUZ1eVVLTEJIQT09&year=2020

9

JABATAN PERHUTANAN NEGERI MELAKA

forestry.melaka.gov.my

10

JABATAN PERTANIAN NEGERI MELAKA

www.agricmelaka.gov.my

11

PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH

https://www.pdtmt.gov.my

12

PEJABAT DAERAH DAN TANAH ALOR GAJAH

pdtag.gov.my

13

PEJABAT DAERAH DAN TANAH JASIN

https://www.pdtjasin.gov.my

14

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI MELAKA

https://www.jpbdmelaka.gov.my

15

PEJABAT TYT YANG DI PERTUA NEGERI MELAKA

https://www.tytmelaka.gov.my

16

MAHKAMAH SYARIAH NEGERI MELAKA

https://www.mahsyariahmelaka.gov.my

17

JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI MELAKA

jpv.melaka.gov.my

18

JABATAN PENDAKWAAN SYARIAH NEGERI MELAKA

"Portal Rasmi Jabatan Pendakwaan Syariah masih dalam pembangunan"

https://www.facebook.com/Pendakwaansyariah/

Portal Melaka Versi 5.0 - dibangunkan oleh Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka