img
Anda di sini:
Perkhidmatan Atas Talian
Sila klik tab untuk memilih kategori perkhidmatan atas talian:


pat
MELAKAPAY
Gerbang Pembayaran Bersepadu Kerajaan Negeri Melaka
Aplikasi untuk semakan dan pembayaran secara online bagi kesemua sistem perkhidmatan di bawah agensi Kerajaan Negeri Melaka secara berpusat menggunakan satu portal sahaja.

pat
SISPAA
Sistem Pengurusan Aduan Awam Negeri Melaka
Sistem untuk menyalurkan sebarang bentuk aduan kepada agensi yang berkaitan untuk tindakan susulan/ penyelesaian.

pat
E-HARTANAH
Portal Hartanah Bersepadu Kerajaan Negeri Melaka
Sistem bagi menyemak maklumat hartanah di Negeri Melaka.

pat
E-TAPEM
Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka
Sistem pengurusan dan pengoperasian Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka (permohonan pinjaman pendidikan)

pat
ERS
Electronic Registration And Result System
Aplikasi untuk semakan keputusan peperiksaan sekolah rendah agama di Negeri Melaka secara online.

pat
STOM
Sistem Tender Online Melaka
Pembelian Tender dan Sebutharga secara Online, Pangkalan data pembekal, memudahkan dan melicinkan proses pengurusan pelanggan

pat
E-RAM
Sistem Pemantauan Elektronik Rekod Air Mentah
Sistem bagi memantau proses pengurusan rekod air mentah di Melaka (pembelian borang dan sebagainya).

pat
CAJ WARISAN
Sistem Caj Warisan Negeri Melaka
Memudahkan pihak Hotel merekod bilangan bilik disewa dan menjana bil, pihak PBT untuk mengeluarkan bil dan menjana bayaran hotel dan Pihak UKT untuk memantau bayaran 60% dari PBT.


pat
EMEL MELAKA
Emel Rasmi Kerajaan Negeri Melaka
Emel rasmi bagi semua penjawat awam di Negeri Melaka yang menggunakan aplikasi SOGo.

pat
INTRANET
Sistem Intranet Kerajaan Negeri Melaka
Memudahkan dan melancarkan proses permohonan,tempahan dan aduan pengguna.

pat
PCRS
Punctuality Cascading Reporting System
Menguruskan proses perekodan kehadiran semua kakitangan Pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka.

pat
HRMIS
Sistem Pengurusan Maklumat Personnel
Sistem pengurusan maklumat bagi penjawat awam di Malaysia (rekod perkhidmatan, cuti, pemilikan harta dan sebagainya).

pat
I-SPEKS
Portal iSPEKS
Sistem pengurusan bagi membantu Perbendaharaan Negeri dan membolehkan pengguna mengakses maklumat status pembayaran, slip gaji dan laporan penyata tahunan melalui internet.

pat
E-MMKN
Sistem Elektronik Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri
Sistem pengurusan mesyuarat bagi Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka

pat
EVIEWMELAKA
Sistem eView Kerajaan Negeri Melaka
Sistem bagi permohonan paparan hebahan maklumat di 7 jenis medium hebahan (Portal Rasmi, Emel Rasmi, LED, SMS Infoblast, PC Desktop, Siar Raya & Media Sosial)

pat
CAREER PATH
Sistem Kenaikan Pangkat Negeri Melaka
Mempercepatkan proses kerja bagi urusan kenaikan pangkat secara atas talian bagi penjawat awam.

Portal Melaka Versi 5.0 - dibangunkan oleh Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka