img
You are here:  
Chief Digital Officer
kict btmk

Nama

Jawatan

E-mel

:

:

:

Encik Fauzi bin Elham@Alhim

Ketua ICT Negeri

fauzi.elham[at]melaka[dot]gov[dot]my

 

PERANAN KETUA PEGAWAI DIGITAL (CDO) 

  1. Memastikan Pelan Strategik ICT (PSICT) Jabatan/ Agensi selari dengan PSICT Sektor Awam dan Pelan Strategik Jabatan/ Agensi.
  1. Melaksana dan Menyelaras Penggunaan Dasar, Standard dan Amalan Terbaik Global.
  1. Menyelaras Pembudayaan ICT dalam Sistem Penyampaian Perkhidmatan Jabatan. 
  1. Memantapkan struktur tadbir urus ICT Jabatan/ Agensi.
Portal Melaka Version 5.0 - developed by Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka