img
You are here:  
Chief Of Department/ Unit

 

CHIEF OF DEPARTMENT/ UNIT IN MELAKA CHIEF MINISTER DEPARTMENT

 

BIL.

PERKARA

GAMBAR

1.

Encik Fauzi bin Elham@Alhim

 

Ketua ICT Negeri

(Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi)

kictn btmk

2.

Encik Adnan bin Ahmad

 

Setiausaha Bahagian

(Bahagian Khidmat Pengurusan)

kpsu bkp

3.

Datuk Noraini binti Tawel

 

Setiausaha Bahagian

(Bahagian Pengurusan Sumber Manusia)

 sub psm

4.

Datuk Mohd Yusof bin Abu Bakar

 

Setiausaha Bahagian

(Unit Perancang Ekonomi Negeri)

sub upen

5.

Datuk Mohd Yusof bin Abu Bakar

 

Ketua Pegawai Eksekutif

(Majlis Pembangunan Melaka Waterfront Economic Zone)

sub upen

6.

Encik Azhar bin Yaacob

 

Ketua Pegawai Eksekutif

(Majlis Pembangunan Pulau-Pulau Negeri Melaka)

 pulau2

7.

Datuk Mustafa bin Musa

 

Pengurus Besar

(Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka)

pengurus besar tapem

8.

Encik Rosemanizam bin Mohd Nalif@Zawawi

 

Ketua Penolong Setiausaha Kanan Kerajaan

(Unit Kerajaan Tempatan)

kpsu ukt

9.

Datuk Borhan bin Othman Ali

 

Setiausaha Sulit Kanan kepada YAB Ketua Menteri Melaka

(Pejabat Ketua Menteri)

su_cm

10.

Encik Masrul Faizal bin Mohamad 

 

Pengurus Besar

(Perbadanan Ketua Menteri)

cmi

11.

Encik Sha’ari bin Samsudin

 

Pengarah

(Bahagian Khidmat Musaadah dan Pembangunan Belia)

ketua bahagian bkm

12.

Encik Mohd Asri bin Hj. Ninggal

 

Pengarah

(Majlis Sukan Negeri)

pengarah msn

13.

Datuk Haelmy bin Mohd Hanifah

 

Ketua Penolong Setiausaha Kanan Kerajaan

(Unit Dewan & MMKN)

dewan

14.

Cik Puhnitha Devi a/p Durairaju

 

Ketua Penolong Setiausaha Kerajaan

(Bahagian Komunikasi Korporat)

bkk

15.

Encik Shaifulfazlee bin Mohamad

 

 

Ketua Unit

(Unit Integriti)

 ketua unit integriti

16.

Puan Faizah binti Abdul Rahman @ Sulaiman

 

Pengarah

(Badan Kawal Selia Air)

pengarah bksa

17.

Puan Irmayanti binti Hj. Ibrahim

 

Pengarah

(Bahagian Koridor Infrastruktur Dan Impak Sosial)

 pengarah bki

18.

Encik Azizul Adzran bin Mahmor

 

Pengarah

(Pejabat Pemantauan Dan Pelaksanaan Negeri)

 pengarah mimo

19.

Puan Norita binti Ismail

 

Pengarah

(Bahagian Audit Dalam Dan Siasatan Awam)

 pengarah badsa

20.

Encik Ahmad Azlan bin Ahmad Salleh

 

Pegawai Khas kepada YB Setiausaha Kerajaan Negeri

(Pejabat Setiausaha Kerajaan)

 pegawai khas yb suk

21.

Encik Sa'ari bin Basiron

 

Pengurus Besar

(Bahagian Promosi Pelancongan)

pengurus besar bpp

 

 

 

 

Portal Melaka Version 5.0 - developed by Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka