January 2019

 

 

Bil

Janji

Menepati Tempoh Masa/Standard

Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Menepati Standard*

% Menepati Standard**

Jumlah Tidak Menepati Standard***

%Tidak Menepati Standard****

1

Mengeluarkan keputusan urusan perkhidmatan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja untuk proses berikut :-

- pengesahan pelantikan

- pengesahan dalam perkhidmatan dan

- pemberian taraf berpencen

-

-

-

-

-

2

Memastikan aplikasi kritikal (merujuk Polisi dan Standard Keselamatan ICT Negeri Melaka) di bawah seliaan JKMM beroperasi dengan tahap jaminan 90%.  Aplikasi kritikal tersebut ialah :

  1. Rangkaian WAN dan LAN
  2. Portal Rasmi Kerajaan Negeri
  3. Emel Rasmi Kerajaan Negeri
  4. Gerbang Pembayaran Bersepadu Kerajaan Negeri Melaka ( e-Bayar)
  5. Sistem Penganugerahan Drajah Kebesaran Negeri Melaka
  6. Perkhidmatan Web / Application hosting

6

100%

-

-

6

3

Memastikan semua aduan/pertanyaan pelanggan JKMM

a. Diberi akuan penerimaan dalam tempoh satu (1) hari bekerja 
b. Diselesaikan dalam tempoh15 hari bekerja (kecuali aduan kompleks/berprofil tinggi)

 

5

5

100%

100%

-

-

-

-

5

5

 

4

Mengeluarkan surat keputusan projek pembangunan secara penswastaan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.

2

100%

 -

2

5

Memastikan keputusan Kerajaan Negeri berhubung permohonan lesen abstraksi air mentah dimaklumkan kepada pemohon  dalam tempoh masa tujuh (7) hari bekerja dari tarikh penerimaan fail kelulusan di BKSA

37

100%

0-

-

37

6

Mengemukakan keputusan permohonan menggunakan kenderaan jabatan dan bilik mesyuarat dalam Kompleks Seri Negeri dalam tempoh lima (5) hari bekerja.

127

100%

-

 -

127

7

Memproses tuntutan bayaran dalam tempoh 7 hari bekerja selepas dokumen lengkap diterima

567

100%

-

-

567

8

Semua tempahan Dewan dan Auditorium Seri Negeri akan diberikan maklum balas dalam tempoh lima (5) hari bekerja.

18

100%

-

-

18

 

 

Portal Melaka Version 5.0 - developed by Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka

10 October10 October