img
March 2023

 

Bil

Janji

Menepati Tempoh Masa/Standard

Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Menepati Standard*

% Menepati Standard**

Jumlah Tidak Menepati Standard***

%Tidak Menepati Standard****

1

Mengeluarkan keputusan urusan perkhidmatan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja untuk proses berikut :-

- pengesahan pelantikan

- pengesahan dalam perkhidmatan dan

- pemberian taraf berpencen

1

0

0

100%

-

-

 

1

2

     

Memastikan aplikasi kritikal (merujuk Polisi dan Standard Keselamatan ICT Negeri Melaka) di bawah seliaan JKMM beroperasi dengan tahap jaminan 90%.  Aplikasi kritikal tersebut ialah :

1. Rangkaian WAN dan LAN

1

100%

-

-

1

2. Portal Rasmi Kerajaan Negeri

1 100%  -  - 1
 3. Emel Rasmi Kerajaan Negeri 1 100% - - 1
 4. Gerbang Pembayaran Bersepadu Kerajaan Negeri Melaka ( e-Bayar) 1 100% 1
 5. Sistem Penganugerahan Darjah Kebesaran Negeri Melaka 1 100%  - 1
 6. Perkhidmatan Web / Application hosting 1 100% - - 1

3

Memastikan semua aduan/pertanyaan pelanggan JKMM

a. Diberi akuan penerimaan dalam tempoh satu (1) hari
b. Diselesaikan dalam tempoh 15 hari bekerja (kecuali aduan kompleks/berprofil tinggi)

7

13

100%

100%

-

-

-

-

7

13

4

Mengeluarkan surat keputusan projek pembangunan secara penswastaan dalam tempoh 2 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.

0

100%

 -

0

5

Memastikan keputusan Kerajaan Negeri berhubung permohonan lesen abstraksi air mentah dimaklumkan kepada pemohon  dalam tempoh masa tujuh (7) hari bekerja dari tarikh penerimaan fail kelulusan di BKSA

7

100%

-

-

7 hari

6

Mengemukakan keputusan permohonan menggunakan kenderaan jabatan  dalam Kompleks Seri Negeri dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.

44

100%

-

 -

44

7

Mengemukakan keputusan permohonan menggunakan bilik mesyuarat dalam Kompleks Seri Negeri dalam tempoh dua (2) hari bekerja.

81

100%

-

-

81

8

Memproses tuntutan bayaran dalam tempoh tiga (3)  hari bekerja selepas dokumen lengkap diterima

1112

100%

-

-

1112

9

Semua tempahan Auditorium Seri Negeri akan diberikan maklum balas dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.

-

-

-

-

-

 

 

Portal Melaka Version 5.0 - developed by Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka