img
You are here:  
Corporate Communications Division
bkk Division / unit : Bahagian Komunikasi Korporat (BKK)
Address : Jabatan Ketua Menteri Melaka,
Aras 3, Blok Laksamana,
Seri Negeri, Hang Tuah Jaya,
75450 Ayer Keroh, Melaka
Name : Cik Puhnitha Devi a/p Durairaju
Position : Ketua Penolong Setiausaha Kerajaan
Tel : 06-333 3333 samb. 7398
Faks : 06-232 8449
E-mel : puhnitha[at]melaka[dot]gov[dot]my
Social Media : Facebook: Bahagian Komunikasi Korporat, Jabatan Ketua Menteri Melaka

VISION

Become an agent relationship between the organization and its customers and potential customers proactively and informative to achieve the objectives, mission and vision of the Chief Minister and the State Government of Melaka.
 

 

MISION
Providing channel and two-way communication mechanism that can provide constructive input and added value in the delivery of public services.
 

 

OBJECTIVE
  1. Creating a friendly and professional relationship with clients and potential clients.
  2. Provide complete and accurate information relating to the organization and the services provided.
  3. Manage active customer complaints on the services provided by the departments and agencies under the State Government.

 

FUNCTION
  1. Mengurus dan mengendalikan aduan awam Negeri Melaka.
  2. Menyelaras perhubungan awam Negeri, Pusat Panggilan Setempat (ONCC), portal rasmi, pengurusan media dan media sosial Kerajaan Negeri Melaka.
  3. Menyelaras Pengurusan Kualiti Bersepadu di Jabatan Ketua Menteri Melaka.
  4. Menguruskan majlis dan lawatan.
  5. Memberi perkhidmatan komunikasi, hebahan dan penyampaian ninformasi yang tepat, berkualiti dan jelas.

 

CUSTOMER CHARTER
 
1. Mengurus dan mengendalikan adua awam terhadap jabatan/ agensi kerajaan seperti berikut:
  1. Mencapai 90% tahap penyelesaian aduan awam Negeri Melaka dalam setahun
  2. Mencapai 95% tahap penyelesaian aduan (JKMM) dalam setahun
2. Mengadakan Hari Bersama Pelanggan 4 kali setahun
3. Melaksanakan sistem pengauditan bersepadu MS ISO 9001:2015, MS ISO 37001:2016 dan ISO/IEC 27001:2007, Jabatan Ketua Menteri Melaka
4. Mencapai 85% tahap perkhidmatan (service level) panggilan ONCC dalam setahun
Portal Melaka Version 5.0 - developed by Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka