img
You are here:  
Information Technology And Communication Services Division
btmk Department / unit : Information Technology And Communication Services Division (BTMK)
Address : Jabatan Ketua Menteri Melaka,
Aras 1, Blok Temenggong, Seri Negeri,
Hang Tuah Jaya,
75450 Ayer Keroh, Melaka.
Name : Encik Fauzi bin Elham@Alhim
Position : Ketua ICT Negeri
Tel : +606-333 3333 samb. 7520
Tel (PA) : +606-333 3333 samb. 7768
Fax : +606-232 8620
E-mail : fauzi.elham[at]melaka[dot]gov[dot]my
Social Media : Facebook: Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Vision

To make the State Administration of Machinery Malacca a modern administrative machinery, productive, efficient and effective in carrying out its functions by optimizing the use of information and communication technology (ICT)

Mision


To make ICT as a core in the implementation of all activities of the administrative machinery of Malacca.

Objective

Provide the necessary ICT services to all Division / Unit / Section under the Chief Minister of Malacca, including department / agency to another State in the implementation of programs and activities of the ICT set to Departments / Agencies concerned to be more productive, efficient and effective in carrying out functions.

Function
  1. Plan, and determine the use and ICT requirements Malacca Chief Minister taking the needs of other Government Departments;
  2. Perform together with departments / agencies involved in ICT programs decided by the Chief Minister, Ministries and Agencies of the Federal Government;
  3. Operate and provide ICT services related to the Department of the Chief Minister and other Government Departments;
  4. Monitor and evaluate the effective use of ICT in the implementation of a program and propose a more effective alternative;
  5. To provide advice and technical support, and technical guidance needed.

Customer Charter
 
 

(i)

Memastikan aplikasi kritikal (merujuk Polisi dan Sandard Keselamatan ICT negeri Melaka) di bawah seliaan JKMM beroperasi dengan tahap jaminan 90%. Aplikasi kritikal tersebut ialah :                                                 

a) Rangkaian WAN dan LAN                                          

b) Portal Rasmi Kerajaan Negeri                                

c) E-mel Rasmi Kerajaan Negeri                                   

d) Gerbang Pembayaran BersepaduKerajaanNegeri Melaka (e-bayar)                         

e)Sistem Penganugerahan DarjahKebesaranNegeri Melaka                                       

f) Perkhidmatan Web/Application hosting

(ii)

Memastikan notifikasi aduan berkaitan ICT diberi dalam tempoh 24 jam bekerja selepas diterima dan menyelesaikan aduan dalam tempoh 24 jam bekerja selepas diterima dan menyelesaikan aduan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja kecuali yang melibatkan perolehan alat ganti dan perkhidmatan pembekal.

(iii)

Mengemaskini maklumat di Portal Rasmi dan Paparan Digital dalam tempoh 24 jam selepas permohonan lengkap diterima.

(iv)

Menyediakan kemudahan pinjaman peralatan dan akses ICT dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima, tertakluk kepada ketersediaan peralatan / perisian tersebut. 

(v)

Memaklumkan kepada jabatan/agensi kerajaan negeri mengenai insiden keselamatan ICT dalam tempoh 24jam selepas laporan diterima.

Portal Melaka Version 5.0 - developed by Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka