You are here:  
Internal Audit & Public Investigation Division (BADSA)
badsa Division / Unit : Bahagian Audit Dalaman & Siasatan Awam (BADSA)
Address : Malacca Chief Minister's Department, Level 2, Block Bentara,
Seri Negeri, Hang Tuah Jaya, 75450 Ayer Keroh, Melaka
Name : -
Position : Pengarah
Tel : +606-2307439
Fax : +606-2331326
E-mel : -

 

Vision

Public organizations towards distinction by 2015 in which the internal audit and public inquiry would be a major contributor towards excellence in financial management in the department / state government agencies.

Mision
 • Ensure that there is accountability and integrity in the use of public funds and promote the efficient and prudent administration.
 • Improve management services in auditing and speed up the investigation public.
Objective
 • Helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and determine the effectiveness of the control and governance.
Function
 
Melaksanakan pengauditan terhadap Jabatan/Agensi/Anak Syarikat Kerajaan Negeri Melaka seperti berikut:-
 1. Pengauditan Susulan
 2. Pengauditan ICT
 3. Pemeriksaan Mengejut
 4. Pengauditan Penampilan Audit
 5. Pengauditan Perolehan
 6. Pengauditan Prestasi
 7. Pengauditan Pengurusan Kewangan Indeks Akauntabiliti (AI)

 

Customer Charter

Kami warga BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AWAM akan sentiasa komited dalam menyediakan perkhidmatan dan layanan yang berkualiti, cekap dan berkesan untuk rakyat. Bagi mencapai matlamat tersebut kami berjanji :

 1. Melaksanakan pengauditan secara profesional berpandukan kepada standard pengauditan ditetapkan oleh International Organisation Of Supreme audit Institution (INTOSA) dan Institute
 2. Of Internal Auditors Malaysia (IIAM)
 3. Memaklumkan kepada Auditee secara bertulis sekurang-kurangnya 7 hari bekerja sebelum tarikh pengauditan/siasatan dijalankan kecuali bagi pemeriksaan mengejut.
 4. Surat pemerhatian audit dikemukakan dalam tempoh 30 hari daripada tarikh pengauditan/siasatan selesai dijalankan

 

Portal Melaka Version 5.0 - developed by Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka

10 October10 October