You are here:  
Sebut Harga Membekal Dan Menghantar 67 Unit Komputer Peribadi Dan 40 Unit Pencetak Peribadi Di Jabatan Kerajaan Negeri Melaka

 

mlk

JABATAN KETUA MENTERI MELAKA

 

KENYATAAN IKLAN

 

Tawaran iklan adalah dipelawa daripada Pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan yang masih berkuatkuasa dan membuat tawaran pada masa ini di bawah Kod Bidang 210100 dan Sub-Bidang 210101 dan 210103 bagi Peralatan dan Kelengkapan Komputer seperti berikut :-

 

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR 67 UNIT KOMPUTER PERIBADI DAN 40 UNIT PENCETAK PERIBADI

DI JABATAN KERAJAAN NEGERI MELAKA

 

No. Spesifikasi : JKMM.BTMK(S).400-10/2/5 Jld.27(47)

 

  1. Naskah-nasklah tawaran serta keterangan lanjut HANYA boleh dimuat turun dari Sistem Tender Online Melaka (STOM) yang boleh dicapai melalui alamat https://stom.melaka.gov.my.

 

  1. Walaubagaimanapun, pihak tuan terlebih dahulu perlu membuat pendaftaran di portal STOM dan membuat pembayaran di Pentadbiran ini dengan harga RM40.00 di Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka, Aras 1, Blok Temenggong, Seri Negeri, 75450 Ayer Keroh, Melaka bermula pada 1 Mac 2018 (Khamis) sehingga 15 Mac 2018 (Khamis).

 

  1. Dokumen sebut harga yang telah dilengkapkan dan dilakri hendaklah dihantar ke alamat Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka, Aras 1, Blok Temenggong, Seri Negeri, 75450 Ayer Keroh, Melaka di atas selewat-lewatnya pada hari Khamis bersamaan 15 Mac 2018 sebelum jam00 tengahari.

 

  1. Pembekal adalah tertakluk kepada peraturan-peraturan perolehan Kerajaan.

 

Portal Melaka Version 5.0 - developed by Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka

10 October10 October