You are here:  
Sebut Harga Membekal Dan Menghantar Penaiktarafan Komunikasi Dan Keselamatan Infrastruktur Rangkaian 1Melaka*Net

   

 mlk

JABATAN KETUA MENTERI MELAKA

KENYATAAN IKLAN

 

Tawaran iklan adalah dipelawa daripada Pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan yang masih berkuatkuasa dan membuat tawaran pada masa ini di bawah Kod Bidang 210100 dan Sub-Bidang 210105 bagi Networking Products And Services dan ICT Security berikut :-

 

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PENAIKTARAFAN KOMUNIKASI

DAN KESELAMATAN INFRASTRUKTUR RANGKAIAN 1MELAKA*NET

 

No. Spesifikasi : JKMM.BTMK(S).400-10/2/5 Jld.28(1)

 

  1. Naskah-nasklah tawaran serta keterangan lanjut HANYA boleh dimuat turun dari Sistem Tender Online Melaka (STOM) yang boleh dicapai melalui alamat https://stom.melaka.gov.my.

 

  1. Walaubagaimanapun, pihak tuan terlebih dahulu perlu membuat pendaftaran di portal STOM dan membuat pembayaran di Pentadbiran ini dengan harga RM50.00 di Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka, Aras 1, Blok Temenggong, Seri Negeri, 75450 Ayer Keroh, Melaka bermula pada 1 Mac 2018 (Khamis) sehingga 15 Mac 2018 (Khamis).

 

  1. Dokumen sebut harga yang telah dilengkapkan dan dilakri hendaklah dihantar ke alamat Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka, Aras 1, Blok Temenggong, Seri Negeri, 75450 Ayer Keroh, Melaka di atas selewat-lewatnya pada hari Khamis bersamaan 15 Mac 2018 sebelum jam00 tengahari.

 

  1. Pembekal adalah tertakluk kepada peraturan-peraturan perolehan Kerajaan.

 

Portal Melaka Version 5.0 - developed by Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka

10 October10 October