You are here:  
Sebutharga Membekal, Menghantar, Memasang Dan Menguji Peralatan Elektrik & Elektronik Unit TVET (Mekatronik) Di Pusat Pembangunan Kemahiran Perindustrian Dan Keusahawanan Melaka (MISDEC)

mlk

 

JABATAN KETUA MENTERI MELAKA

(UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI)

           

KENYATAAN TAWARAN

 

Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat tempatan yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN yang masih sah tempohnya di bawah Kod Bidang : 140501 dan 140502 bagi menyertai sebut harga berikut :

 

NO. SEBUT HARGA

:

JKMM(SII)04/2018(MISDEC)/ JKMM.UPEN.400-10/2/1

TAJUK SEBUT HARGA

:

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI PERALATAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK UNIT TVET (MEKATRONIK) DI PUSAT PEMBANGUNAN KEMAHIRAN PERINDUSTRIAN DAN KEUSAHAWANAN MELAKA (MISDEC)

TARIKH BUKA

:

26  Jun 2018 (Selasa)

TARIKH TUTUP

:

02 Julai 2018 (Isnin)

TEMPOH SAH LAKU

:

90 hari

                       

  1. Dokumen Sebut Harga boleh diperoleh mulai 26 Jun 2018 (Selasa) di Unit Perancang Ekonomi Negeri, Jabatan Ketua Menteri Melaka, Aras 3, Blok Temenggong, Seri Negeri, 75450 Ayer Keroh, Melaka.

 

  1. Dokumen Sebut Harga hendaklah dihantar secara manual lengkap diisi dan dimasukan ke dalam peti sebut harga di Unit Perancang Ekonomi Negeri, Jabatan Ketua Menteri Melaka, Aras 3, Blok Temenggong, Seri Negeri, 75450 Ayer Keroh, Melaka (u.p : Unit Pentadbiran) sebelum jam 12.00 tengah hari pada 02 Julai 2018 (Isnin). Tawaran yang lewat tidak akan diterima.

 

  1. Sila kemukakan dokumen-dokumen seperti berikut bersama tawaran : 
  1. Salinan Sijil Pendaftaran Dengan Kementerian Kewangan (MOF);
  2. Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera;
  3. Sijil Pendaftaran Syarikat (SSM);
  4. Sijil Pendaftaran Dengan Kastam (GST);
  5. Profil Syarikat; dan
  6. Salinan Akaun Bank (Tempoh 3 bulan)

 

  1. Sebarang pertanyaan, sila hubungi : Encik Khairul Anuar Bin Arsad /  Puan Hjh Zainab Binti Abd. Majid di talian 06-2307329/7709 atau emel : khairul@melaka.gov.my / zainab@melaka.gov.my.                  
Portal Melaka Version 5.0 - developed by Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka

10 October10 October