You are here:  
Tawaran Harga Bagi Sebutharga Membekal Dan Menghantar Toner/ Kartrij Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi

mlk

JADUAL PEMBUKA PETI SEBUTHARGA

     
Jadual Sebut Harga : MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONER/ KARTRIJ BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
No. Fail : JKMM.BTMK(S).400-10/2/5 Jld.30(6)
Tarikh Buka Peti : 21 Jun 2018
Tarikh Tutup Peti : 5 Julai 2018

 

Bil Harga Tawaran (RM)
1. RM 79,550.00
2. RM 85,308.00
3. RM 86,650.00
4. RM 92,510.00
5. RM 104,300.00
6. RM 113,223.00
7. RM 115,571.00

 

Sebanyak 7 sebut harga yang telah diterima dan dibuka pada jam 12.00 tengahari bertarikh 5 Julai 2018 seperti di jadual di atas.

 

 

Portal Melaka Version 5.0 - developed by Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka

10 October10 October