You are here:  
Tawaran Harga Bagi Sebutharga Penyelenggaraan Perkakasan Blade Server Pusat Data Dan DRC Negeri Melaka

JADUAL PEMBUKA PETI SEBUTHARGA

     
Jadual Sebut Harga : PENYELENGGARAAN PERKAKASAN BLADE SERVER PUSAT DATA DAN DRC NEGERI MELAKA
No. Fail : JKMM.BTMK(S).400-10/2/5 Jld.30(12)
Tarikh Buka Peti : 4 Julai 2018
Tarikh Tutup Peti : 12 Julai 2018

 

Bil Harga Tawaran (RM)
1. RM 34,900.00
2. RM 45,176.25
3. RM 95,800.00
4. RM 99,292.00
5. RM 99,465.00
6. RM 99,803.00
7. RM 107,400.00

 

Sebanyak 7 sebut harga yang telah diterima dan dibuka pada jam 12.00 tengahari bertarikh 12 Julai 2018 seperti di jadual di atas.

 

 

Portal Melaka Version 5.0 - developed by Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka

10 October10 October