You are here:  
Sebutharga Bagi Penyediaan Infrastruktur GIS Dan Pembekal Data Geospatial 2019

 

jata melaka
JABATAN KETUA MENTERI MELAKA
 
KENYATAAN IKLAN
 
Tawaran sebutharga adalah dipelawa daripada Kontraktor/ Pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan yang masih berkuatkuasa dan membuat tawaran pada
masa ini di bawah Kod Bidang 210100 bagi Peralatan dan Kelengkapan Komputer berikut :-

    SEBUTHARGA BAGI PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR GIS DAN

PEMBEKAL DATA GEOSPATIAL 2019

No. Spesifikasi : JKMM.BTMK(S).400-10/2/5 Jld.38(34)

 

2. Naskah-naskah tawaran sebutharga serta keterangan lanjut HANYA boleh dimuat turun dari Sistem Tender Online Melaka (STOM) yang boleh dicapai melalui alamat https://stom.melaka.gov.my.

3. Walau bagaimanapun, syarikat yang belum berdaftar dengan STOM, pihak tuan terlebih dahulu perlu membuat pendaftaran di portal STOM dan membuat pembayaran di Pentadbiran ini dengan harga RM40.00 di Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka, Aras 1, Blok Temenggong, Seri Negeri, 75450 Ayer Keroh, Melaka bermula pada 21 Ogos 2019 (Rabu) sehingga 3 September 2019 (Selasa).

4. Kontraktor/ Pembekal dikehendaki membawa dan menunjukkan Sijil Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan di bawah Kod Bidang 210100 Sub-Bidang 210101, 210102, 210103 dan 210110 bagi Peralatan dan Kelengkapan Komputer dan Sijil SSM semasa membuat pembayaran. Dokumen Sebutharga yang telah dilengkapkan dan dilakri hendaklah dihantar ke alamat seperti di para 3 di atas selewat-lewatnya pada hari Selasa bersamaan 3 September 2019 jam 12.00 tengah hari.

 

Portal Melaka Version 5.0 - developed by Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka

10 October10 October