You are here:  
Tawaran Harga Bagi Sebutharga Membekal Dan Menghantar Aksesori ICT Bagi Jabatan Ketua Menteri Melaka

mlk

JADUAL PEMBUKA PETI SEBUTHARGA

     
Jadual Sebut Harga : MEMBEKAL DAN MENGHANTAR AKSESORI ICT BAGI JABATAN KETUA MENTERI MELAKA
No. Fail : JKMM.BTMK(S).400-10/2/5 Jld.37(18)
Tarikh Buka Peti : 13 Mei 2019
Tarikh Tutup Peti : 23 Mei 2019

 

Bil Harga Tawaran (RM)
1. RM 65,900.00
2. RM 67,059.00
3. RM 67,377.00
4. RM 76,791.00

 

Sebanyak 4 sebut harga yang telah diterima dan dibuka pada jam 12.00 tenghari bertarikh 23 Mei 2019 seperti di jadual di atas.

 

 

Portal Melaka Version 5.0 - developed by Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka

10 October10 October