You are here:  
Tawaran Harga Bagi Sebutharga Membekal Dan Menghantar Penaiktarafan Core Switch Bagi Infrastruktur Rangkaian 1Melaka*Net

mlk

JADUAL PEMBUKA PETI SEBUTHARGA

     
Jadual Sebut Harga : SEBUTHARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PENAIKTARAFAN CORE SWICTH BAGI INFRASTRUKTUR RANGKAIAN 1MELAKA*NET 
No. Fail : JKMM.BTMK(S).400-10/2/5 Jld.35(43)
Tarikh Buka Peti : 7 Januari 2019
Tarikh Tutup Peti : 21 Februari 2019

 

Bil Harga Tawaran (RM)
1. RM 423,185.00
2. RM 489,678.22
3. RM 497,500.00
4. RM 522,832.28
5. RM 541,126.29
6. RM 480,000.00
7. RM 475,651.16
8. RM 440,086.39
9. RM 488,500.00
9. RM 492,000.00
9. RM 408,306.00

 

Sebanyak 11 sebut harga yang telah diterima dan dibuka pada jam 12.00 tengahari bertarikh 21 Februari 2019 seperti di jadual di atas.

 

 

Portal Melaka Version 5.0 - developed by Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka

10 October10 October