You are here:  
Tawaran Harga Bagi Sebutharga Membekal Dan Menghantar Peningkatan Blade Server Di Pusat Pemulihan Bencana (DRC) Negeri Melaka

mlk

JADUAL PEMBUKA PETI SEBUTHARGA

     
Jadual Sebut Harga : MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PENINGKATAN BLADE SERVER DI PUSAT PEMULIHAN BENCANA (DRC) NEGERI  MELAKA 
No. Fail : JKMM.BTMK(S).400-10/2/5 Jld.35(37)
Tarikh Buka Peti : 7 Januari 2019
Tarikh Tutup Peti : 21 Februari 2019

 

Bil Harga Tawaran (RM)
1. RM 375,625.08
2. RM 376,962.50
3. RM 374,654.63
4. RM 344,877.47

 

Sebanyak 4 sebut harga yang telah diterima dan dibuka pada jam 12.00 tengahari bertarikh 21 Februari 2019 seperti di jadual di atas.

 

 

Portal Melaka Version 5.0 - developed by Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka

10 October10 October