You are here:  
Tawaran Harga Bagi Sebutharga Membekal Dan Menghantar Peningkatan Perkakasan Server Di Pusat Data Dan Pusat Pemulihan Bencana (DRC) Negeri Melaka

mlk

JADUAL PEMBUKA PETI SEBUTHARGA

     
Jadual Sebut Harga : MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PENINGKATAN PERKAKASAN SERVER DI PUSAT DATA DAN PUSAT PEMULIHAN BENCANA (DRC) NEGERI MELAKA
No. Fail : JKMM.BTMK(S).400-10/2/5 Jld.36(18)
Tarikh Buka Peti : 27 Mac 2019
Tarikh Tutup Peti : 04 April 2019

 

Bil Harga Tawaran (RM)
1. RM 98,880.00
2. RM 102,000.00
3. RM 112,200.00
4. RM 116,640.00
5. RM 119,400.00
6. RM 138,180.00
7. RM 151,561.28
8. RM 158,411.70
9. RM 198,000.00

 

Sebanyak 9 sebut harga yang telah diterima dan dibuka pada jam 2.30 petang bertarikh 04 April 2019 seperti di jadual di atas.

 

 

Portal Melaka Version 5.0 - developed by Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka

10 October10 October