You are here:  
Tawaran Harga Bagi Sebutharga Membekal Dan Menghantar Perkakasan ICT Di Unit Pemantauan Dan Pelaksanaan Negeri Melaka (MIMU) Dan Jabatan Perancang Bandar Dan Desa Negeri Melaka (JPBD)

mlk

JADUAL PEMBUKA PETI SEBUTHARGA

     
Jadual Sebut Harga : MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERKAKASAN ICT DI UNIT PEMANTAUAN DAN PELAKSANAAN NEGERI MELAKA (MIMU) DAN JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA NEGERI MELAKA (JPBD)
No. Fail : JKMM.BTMK(S).400-10/2/5 Jld.37(12)
Tarikh Buka Peti : 13 Mei 2019
Tarikh Tutup Peti : 23 Mei 2019

 

Bil Harga Tawaran (RM)
1. RM 48,888.00
2. RM 49,849.00
3. RM 55,805.00
4. RM 56,089.00
5. RM 56,990.00
6. RM 66,480.63

 

Sebanyak 6 sebut harga yang telah diterima dan dibuka pada jam 12.00 tenghari bertarikh 23 Mei 2019 seperti di jadual di atas.

 

 

Portal Melaka Version 5.0 - developed by Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka

10 October10 October