You are here:  
Tawaran Harga Bagi Sebutharga Membekal Dan Menghantar Toner/ Kartrij Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, JKMM

mlk

JADUAL PEMBUKA PETI SEBUTHARGA

     
Jadual Sebut Harga : MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONER/ KARTRIJ BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI, JKMM
No. Fail : JKMM.BTMK(S).400-10/2/5 Jld.35(14)
Tarikh Buka Peti : 18 Januari 2019
Tarikh Tutup Peti : 28 Januari 2019

 

Bil Harga Tawaran (RM)
1. RM 68,058.00
2. RM 70,687.00
3. RM 74,445.00
4. RM 77,888.00
5. RM 83,922.00

 

Sebanyak 5 sebut harga yang telah diterima dan dibuka pada jam 12.00 tengahari bertarikh 28 Januari 2019 seperti di jadual di atas.

 

 

Portal Melaka Version 5.0 - developed by Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka

10 October10 October