You are here:  
Tawaran Harga Bagi Sebutharga Pembaharuan Lesen Peralatan Keselamatan Rangkaian Firewall, Web Filtering Dan Web Aplication Firewall

mlk

JADUAL PEMBUKA PETI SEBUTHARGA

     
Jadual Sebut Harga : PEMBAHARUAN LESEN PERALATAN KESELAMATAN RANGKAIAN FIREWALL, WEB FILTERING DAN WEB APLICATION FIREWALL
No. Fail : JKMM.BTMK(S).400-10/2/5 Jld.35(31)
Tarikh Buka Peti : 28 Januari 2019
Tarikh Tutup Peti : 7 Februari 2019

 

Bil Harga Tawaran (RM)
1. RM 272,526.00
2. RM 278,780.00
3. RM 282,384.00
4. RM 362,347.00

 

Sebanyak 4 sebut harga yang telah diterima dan dibuka pada jam 12.00 tengahari bertarikh 7 Februari 2019 seperti di jadual di atas.

 

 

Portal Melaka Version 5.0 - developed by Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka

10 October10 October