You are here:  
Tender Membekal Perkakasan Komputer, Pencetak Dan Komputer Riba

 

jata melaka
JABATAN KETUA MENTERI MELAKA
 
KENYATAAN IKLAN
 
Tawaran tender adalah dipelawa daripada Kontraktor/ Pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan yang masih berkuatkuasa dan membuat tawaran pada
masa ini di bawah Kod Bidang 210100 bagi Peralatan dan Kelengkapan Komputer berikut :-

    TENDER MEMBEKAL PERKAKASAN KOMPUTER,

PENCETAK DAN KOMPUTER RIBA

No. Spesifikasi : JKMM.BTMK(S).400-10/3/3 JLD.6(1)

 

2. Naskah-naskah tawaran serta keterangan lanjut HANYA boleh dimuat turun dari Sistem Tender Online Melaka (STOM) yang boleh dicapai melalui alamat https://stom.melaka.gov.my

3. Walau bagaimanapun pihak tuan terlebih dahulu perlu membuat pendaftaran di portal STOM dan membuat pembayaran di Pentadbiran ini dengan harga RM50.00 di Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka, Aras 1, Blok Temenggong, Seri Negeri, 75450 Ayer Keroh, Melaka bermula pada 28 Januari 2019 (Isnin) sehingga 19 Februari 2019 (Selasa).

4. Kontraktor/Pembekal dikehendaki membawa dan menunjukkan Sijil Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan di bawah Kod Bidang 210100 Sub-Bidang 210101 dan 210103 bagi Peralatan dan Kelengkapan Komputer dan Sijil SSM semasa membuat pembayaran. Dokumen tender yang telah dilengkapkan dan dilakri hendaklah dihantar ke alamat seperti di para 3 di atas selewat-lewatnya pada hari Selasa bersamaan 19 Februari 2019 sebelum jam 12.00 tengahari.

5. Pembekal adalah tertakluk kepada peraturan-peraturan perolehan Kerajaan.

Portal Melaka Version 5.0 - developed by Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka

10 October10 October