You are here:  
Sebutharga Pembaharuan Lesen Peralatan Keselamatan Rangkaian Melaka*Net

 

jata melaka
JABATAN KETUA MENTERI MELAKA
 
KENYATAAN IKLAN
 
Tawaran adalah dipelawa daripada Pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan yang masih berkuatkuasa dan membuat tawaran pada
masa ini di bawah Kod Bidang 210100 dan Sub-Bidang 210107 bagi Networking dan ICT Security seperti berikut :-

    SEBUTHARGA PEMBAHARUAN LESEN PERALATAN

KESELAMATAN RANGKAIAN MELAKA*NET

No. Spesifikasi : JKMM.BTMK(S).400-10/2/5 Jld.42(29)

 

2. Naskah-naskah tawaran sebut harga serta keterangan lanjut HANYA boleh dimuat turun dari Sistem Tender Online Melaka (STOM) yang boleh dicapai melalui alamat https://stom.melaka.gov.my.

3. Pihak syarikat perlu melengkapkan pendaftaran akaun serta langganan di Sistem Tender Online Melaka (STOM) dengan caj langganan sebanyak RM50.00 setahun dan membuat pembelian dokumen sebut harga secara atas talian dengan harga RM40.00 bermula pada 20 Februari 2020 (Khamis) sehingga 2 Mac 2020 (Isnin).

4. Dokumen Sebutharga yang telah dilengkapkan dan dilakri hendaklah dihantar ke Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka, Aras 1, Blok Temenggong, Seri Negeri, Hang Tuah Jaya, 75450 Ayer Keroh, Melaka selewat-lewatnya pada hari Isnin bersamaan 2 Mac 2020 jam 12.00 tengah hari.

5. Pembekal adalah tertakluk kepada peraturan-peraturan perolehan Kerajaan.

 

Portal Melaka Version 5.0 - developed by Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka

10 October10 October