You are here:  
Datasets of State Government
# TITLE YEAR
1. Bilangan Ketibaan Pelancong Mengikut Negara 2012 - 2014
2. Kemudahan Kesihatan Mengikut Daerah 2012 - 2014
3. Senarai Lokasi Jalur Lebar Negeri Melaka (WiFi) sehingga 2016

 *Dataset link to portal https://www.data.gov.my

*Dataset Guidelines For State Government

Portal Melaka Version 5.0 - developed by Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka