img
You are here:  
Basic Data Of Melaka State
bda2011
Basic Data 2011
[ ebook | pdf ]
BDA_2012
Basic Data 2012 
[ ebook | pdf ]
BDA_2013
Basic Data 2013
[ ebook | pdf ]
BDA_2014
Basic Data 2014
[ ebook | pdf ]
BDA_2015
Basic Data 2015
[ ebook | pdf ]
BDA_2016
Basic Data 2016
[ ebook | pdf ]
BDA_2019
Data Asas 2017 - 2019
[ ebook | pdf ]
*Untuk maklumat lanjut Data Asas Negeri Melaka Tahun 2017 dan Tahun 2018 , sila hubungi Unit Perancang Ekonomi Negeri di talian 06-3333333 sambungan 7328

-->

Portal Melaka Version 5.0 - developed by Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka