img
You are here:  
Policy, Procedure & Plan
muka_dpn_re_psict2019-2023
Ringkasan Eksekutif Pelan Strategik ICT Jabatan Ketua Menteri Melaka 2019 - 2023 
[ ebook | pdf ]
mukadpn_dkict_v2.2
Dasar Keselamatan ICT Negeri Melaka v2.2 
[ ebook | pdf ]
md_polisi_emelrasmi_v1.9
Polisi Emel Rasmi Kerajaan Negeri Melaka v1.9 
[ ebook | pdf ]
panduanpengurusanrekodjkmm_cover
Panduan Pengurusan Rekod Jabatan Ketua Menteri Melaka
[ ebook | pdf ]
polisi_sistempengurusan_antirasuah_mukadpn
Polisi Sistem Pengurusan Anti Rasuah
[ ebook | jpg ]
Polisi Anti Rasuah JKMM
Polisi Anti Rasuah JKMM
[ ebook | pdf ]
md_informasi_integriti_2020
Informasi Integriti
[ ebook | jpg ]
md_laporan_xtvt_tahunan_jkmm_2019
Laporan Aktiviti Tahunan JKMM 2019 
[ ebook | pdf ]
polisi_hosting_portal_dns_v1.0
Polisi Hosting Portal Dan Domain Name Server (DNS) Kerajaan Negeri Melaka Versi 1.0 
[ ebook | pdf ]
md_psmj2035_sm
Pelan Strategik Melakaku Maju Jaya 2035 
[ ebook | pdf ]
md_booklet_psmj2035
Booklet Pelan Strategik Melakaku Maju Jaya 2035 (ringkasan) 
[ ebook | pdf ]
md_mwez_2021
MWez Malaysia 
[ ebook | pdf ]
Portal Melaka Version 5.0 - developed by Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka