You are here:  
Online Services (Civil Servant)

pat
EMEL MELAKA
Emel Rasmi Kerajaan Negeri Melaka
Emel rasmi bagi semua penjawat awam di Negeri Melaka yang menggunakan aplikasi SOGo.

pat
INTRANET
Sistem Intranet Kerajaan Negeri Melaka
Memudahkan dan melancarkan proses permohonan,tempahan dan aduan pengguna.

  intranet.melaka.gov.my
pat
PCRS
Punctuality Cascading Reporting System
Menguruskan proses perekodan kehadiran semua kakitangan Pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka.

pat
HRMIS
Sistem Pengurusan Maklumat Personnel
Sistem pengurusan maklumat bagi penjawat awam di Malaysia (rekod perkhidmatan, cuti, pemilikan harta dan sebagainya).

pat
E-SPEKS
Sistem e-SPEKS 2.0
Sistem pengurusan bagi membantu Perbendaharaan Negeri dan membolehkan pengguna mengakses maklumat status pembayaran, slip gaji dan laporan penyata tahunan melalui internet.

pat
E-MMKN
Sistem Elektronik Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri
Sistem pengurusan mesyuarat bagi Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka

pat
CAREER PATH
Sistem Kenaikan Pangkat Negeri Melaka
Mempercepatkan proses kerja bagi urusan kenaikan pangkat secara atas talian bagi penjawat awam.

Portal Melaka Version 5.0 - developed by Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka

10 October10 October