You are here:  
Online Services (Public)

pat
E-BAYAR
Gerbang Pembayaran Bersepadu Kerajaan Negeri Melaka
Aplikasi untuk semakan dan pembayaran secara online bagi kesemua sistem perkhidmatan di bawah agensi Kerajaan Negeri Melaka secara berpusat menggunakan satu portal sahaja.

pat
SISPAA
Sistem Pengurusan Aduan Awam Negeri Melaka
Sistem untuk menyalurkan sebarang bentuk aduan kepada agensi yang berkaitan untuk tindakan susulan/ penyelesaian.

pat
E-HARTANAH
Portal Hartanah Bersepadu Kerajaan Negeri Melaka
Sistem bagi menyemak maklumat hartanah di Negeri Melaka.

pat
E-TAPEM
Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka
Sistem pengurusan dan pengoperasian Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka (permohonan pinjaman pendidikan)

pat
STOM
Sistem Tender Online Melaka
Pembelian Tender dan Sebutharga secara Online, Pangkalan data pembekal, memudahkan dan melicinkan proses pengurusan pelanggan

pat
E-RAM
Sistem Pemantauan Elektronik Rekod Air Mentah
Sistem bagi memantau proses pengurusan rekod air mentah di Melaka (pembelian borang dan sebagainya).

pat
CAJ WARISAN
Sistem Caj Warisan Negeri Melaka
Memudahkan pihak Hotel merekod bilangan bilik disewa dan menjana bil, pihak PBT untuk mengeluarkan bil dan menjana bayaran hotel dan Pihak UKT untuk memantau bayaran 60% dari PBT.

Portal Melaka Version 5.0 - developed by Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka

10 October10 October