Anda di sini:
Pencapaian Piagam Pelanggan JKMM

Pencapaian Piagam Pelanggan JKMM 2017:

 

* pencapaian piagam pelanggan akan dikemaskini pada setiap suku tahun

Portal Melaka Versi 5.0 - dibangunkan oleh Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka