img
Anda di sini:
Bahagian Komunikasi Korporat
bkk Bahagian / unit : Bahagian Komunikasi Korporat (BKK)
Alamat : Jabatan Ketua Menteri Melaka,
Aras 3, Blok Laksamana,
Seri Negeri, Hang Tuah Jaya,
75450 Ayer Keroh, Melaka
Nama : Cik Puhnitha Devi a/p Durairaju
Jawatan : Ketua Penolong Setiausaha Kerajaan
Tel : 06-333 3333 samb. 7398
Faks : 06-232 8449
E-mel : puhnitha[at]melaka[dot]gov[dot]my
Media Sosial : Facebook: Bahagian Komunikasi Korporat, Jabatan Ketua Menteri Melaka

VISI

Menjadi peneraju pusat pengurusan komunikasi dan perhubungan awam Jabatan Ketua Menteri yang profesional dan efektif
 

 

MISI
Menyediakan saluran komunikasi dua hala antara jabatan dengan pihak awam melalui sistem penyampaian perkhidmatan yang pantas dan efisien 
 

 

OBJEKTIF
 1. Memastikan aduan dan cadangan orang awam diselaraskan dengan sistematik dan dapat diselesaikan dengan segera.
 2. Mewujudkan perhubungan yang baik antara jabatan dengan awam, media masa  dan pihak berkepentingan.
 3. Menyediakan dan menyampaikan informasi  terkini dengan cepat dan tepat kepada pihak awam.
 4. Membina, memelihara dan meningkatkan imej Jabatan Ketua Menteri Melaka.

 

FUNGSI
 1. Mengurus dan mengendalikan aduan awam Negeri Melaka.
 2. Menyelaras perhubungan awam Negeri, Pusat Panggilan Setempat (ONCC), portal rasmi, pengurusan media dan media sosial Kerajaan Negeri Melaka.
 3. Menyelaras Pengurusan Kualiti Bersepadu di Jabatan Ketua Menteri Melaka.
 4. Menguruskan majlis dan lawatan.
 5. Memberi perkhidmatan komunikasi, hebahan dan penyampaian informasi yang tepat, berkualiti dan jelas.
 6. Membentuk, memperkasa dan menonjolkan imej korporat jabatan dengan menyampaikan fungsi perkhidmatan, nilai tambah dan pencapaian jabatan kepada awam.

 

PIAGAM PELANGGAN
 
1. Mengurus dan mengendalikan aduan awam terhadap jabatan/ agensi kerajaan seperti berikut:
 1. Mencapai 90% tahap penyelesaian aduan awam Negeri Melaka dalam setahun.
 2. Mencapai 95% tahap penyelesaian aduan (JKMM) dalam setahun.
2. Mengadakan Hari Bersama Pelanggan 4 kali setahun.
3. Melaksanakan sistem pengauditan bersepadu MS ISO 9001:2015 (QMS), MS ISO 37001:2016 (ABMS) dan ISO/IEC 27001:2013 (ISMS), Jabatan Ketua Menteri Melaka satu kali setahun.
4. Mencapai 85% tahap perkhidmatan (service level) panggilan ONCC dalam setahun.
Portal Melaka Versi 5.0 - dibangunkan oleh Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka