Anda di sini:
Bahagian Koridor Infrastruktur & Impak Sosial (BKI)
bki Bahagian / unit : Bahagian Koridor Infrastruktur Dan Impak Sosial
Alamat : Jabatan Ketua Menteri Melaka,
Aras 1, Blok Shahbandar,
Seri Negeri, Hang Tuah Jaya,
75450 Ayer Keroh,
Melaka
Nama : Puan Irmayanti Binti Hj. Ibrahim
Jawatan : Pengarah
Tel : +606-230 7214
Faks : +606- 232 4915
E-mel : irmayanty[at]melaka[dot]gov[dot]my
Visi
  • Menjadikan Negeri Melaka sebagai sebuah negeri yang mempunyai sistem utiliti dan infrastruktur yang tersusun dan bersistematik

Misi
  • Menjadikan Negeri Melaka sebagai negeri yang unggul dalam menyelaraskan sistem infrastruktur utiliti yang terancang dan tersusun lagi sistematik

Objektif
  • Merancang, menyelia, memantau, melaksanakan pembangunan, penguatkuasaan, menyelenggara, serta mengawal pembangunan kemudahan utiliti dan infrastruktur.
  • Merencana dan melaksanakan dasar-dasar dan program bagi infrastruktur utiliti.
  • Menyelaras serta mengkaji semua utiliti yang telah dijalankan dan sediada oleh sektor awam dan swasta.
  • Memastikan tiada berlaku pengorekan jalan di masa hadapan.
  • Mengumpul pengkalan data yang mengandungi informasi terkini semua lokasi-lokasi utiliti di Negeri Melaka.
  • Memberikan perkhidmatan yang cemerlang & berkualiti bagi memastikan pembangunan koridor infrastruktur utiliti adalah lebih terancang.
  • Merancang, merekabentuk, menyelaras dengan semua jabatan teknikal.
Portal Melaka Versi 5.0 - dibangunkan oleh Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka