Anda di sini:
Unit Perancangan Ekonomi Negeri (UPEN)
dewan Bahagian / unit : Unit Perancang Ekonomi Negeri
Alamat : Jabatan Ketua Menteri Melaka,
Aras 3, Blok Temenggong,
Seri Negeri, Hang Tuah Jaya,
75450 Ayer Keroh, Melaka
Ketua Jabatan : Kosong
Tel : +606-2307322
Faks : +606-2328420
E-mel : -Visi
 • Menjadi sebuah unit perancang ekonomi negeri yang berwawasan dan berdaya saing

 

Misi
 • Merancang dan menyelaras projek pembangunan sosio-ekonomi negeri bagi mencapai status negeri maju pada tahun 2010

 

Objektif
 • Mewujudkan perancangan dan perlaksanaan pembangunan projek sosio-ekonomi yang sistematik ke arah mencapai negeri maju menjelang tahun 2010

 

Fungsi Utama
 • Mengkaji, merangka, mengubal dasar dan strategi pembangunan sosio-ekonomi Negeri Melaka bagi mencapai misi dan objektif pembangunan negeri selaras dengan dasar-dasar dan objektif membangunkan negara melalui Wawasan 2020, Rangka Rancangan Jangka Panjang dan Rancangan Lima Tahun Malaysia;
 • Merancang pembangunan sektor-sektor ekonomi melalui penyediaan perancangan Pembangunan Ekonomi Lima Tahun dan Kajian Separuh Penggal Bagi Negeri Melaka;.
 • Menyelaras, memantau dan menilai prestasi projek-projek pembangunan negeri dan projek yang dilaksanakan oleh agensi-agensi Kerajaan Negeri selaras dengan matlamat pembangunan negeri;
 • Menyedia dan menyelaras kertas-kertas mengenai pembangunan untuk pertimbangan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN);
 • Memantau dan menilai projek-projek Rancangan Malaysia Lima Tahun di peringkat negeri;
 • Menyelaras penyelidikan dan kajian-kajian yang dilaksanakan untuk tujuan perancangan serta perlaksanaan;
 • Mewujudkan sistem maklumat dan data ekonomi yang kemaskini yang akan digunakan untuk perancangan ekonomi negeri.

 

Piagam Pelanggan
 • Memproses permohonan dalam tempoh 7 hari dari tempoh permohonan
 • Mendapatkan ulasan teknikal dalam tempoh 7 hari dari tempoh permohonan
 • Mengeluarkan surat keputusan jawatankuasa penswastaan negeri dalam tempoh 3 hari dari tarikh mesyuarat
Portal Melaka Versi 5.0 - dibangunkan oleh Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka