Anda di sini:
Unit Perancangan Ekonomi Negeri (UPEN)
upen Bahagian / unit : Unit Perancang Ekonomi Negeri
Alamat : Jabatan Ketua Menteri Melaka,
Aras 3, Blok Temenggong,
Seri Negeri, Hang Tuah Jaya,
75450 Ayer Keroh, Melaka
Nama : Encik Mohd Yusof bin Abu Bakar
Jawatan : Setiausaha Bahagian
Tel : +606-2307322
Faks : +606-2328420
E-mel : yusof[at]melaka[dot]gov[dot]myVisi
  • Menjadi Bahagian Perancang Yang Bertaraf Anatarabangsa

 

Misi
  • Memperkukuhkan ilmu
  • Memantapkan kewangan
  • Meningkatkan pembangunan sumber manusia & pembangunan fizikal projek
  • Mewujudkan sistem, struktur dan mekanisma kerja yang berupaya melangkaui kehendak pelanggan

 

Objektif
  • Merancang, menyelaras, memantau dan menilai dasar strategi dan program – program pembangunan ekonomi Negeri Melaka untuk mencapai matlamat sosioekonomi yang ditetapkan oleh Kerajaan serta menggalakkan penyertaan aktif sektor swasta.

 

Fungsi Utama
  • Merancang, melaksana, dan mengkaji semula dasar dan strategi pembangunan sosio-ekonomi Negeri Melaka bagi mencapai misi dan objektif pembangunan negeri selaras dengan dasar-dasar dan objektif pembangunan seperti Rancangan Malaysia Lima Tahun, Dasar Penswastaan dan lain-lain.
  • Melulus, menyelaras, memantau dan menilai prestasi projek-projek pembangunan negeri yang dilaksanakan oleh agensi-agensi Kerajaan Negeri selaras dengan matlamat pembangunan negeri;
  • Memohon, menyelaras, memantau dan menilai projek-projek Rancangan Malaysia yang dilakukan oleh agensi kerajaan Persekutuan di Negeri Melaka selaras dengan matlamat pembangunan negeri.
  • Melulus, meyelaras, memantau dan menilai prestasi projek – projek pembangunan negeri yang dilaksanakan oleh pihak swasta selaras dengan matlamat pembangunan negeri.

 

Piagam Pelanggan
 

(i)

Menyediakan dan mengemaskini pelan-pelanpembangunan negeri dalam tempoh 6-24 bulan.

(ii)

Mendapatkan kelulusan projek dan program pembangunan seperti berikut ;

i ) Peruntukan Negeri (dalam tempoh 6 bulan)

ii ) Peruntukan Persekutuan (dalam tempoh 12 bulan)

iii ) Penswastaan (dalam tempoh 3 bulan) selepas permohonan lengkap diterima

iv ) Peruntukan Khas ( dalam tempoh 1 minggu – 2 minggu ) selepas permohonan lengkap diterima

(iii)

Semakan tuntutan bayaran dalam tempoh 3 hari selepas dokumen yang lengkap diterima

(iv)

Menyelaras dan memantau projek dan program pembangunan sekurang-kurangnya 2 kali dalam tempoh pelaksanaan.

(v)

Menyediakan satu kajian penilaian impak sosial projek dalam tempoh 2 tahun selepas projek siap

Portal Melaka Versi 5.0 - dibangunkan oleh Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka