Anda di sini:
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM)
Pn.Noraini binti Tawel Bahagian / unit : Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Alamat : Jabatan Ketua Menteri Melaka,
Aras 1, Blok Bentara,
Seri Negeri, Hang Tuah Jaya,
75450 Ayer Keroh,
Melaka
Ketua Jabatan : Pn.Noraini Binti Tawel
Tel : +06-230 7799
Faks : +06-231 5142 / 232 5428
E-mel : nor.aini[at]melaka[dot]gov[dot]myVisi
 • Memberi perkhidmatan Pengurusan Sumber Manusia yang profesional melalui anggota yang cekap serta sistem pengurusan terkini

Misi
 • Berfungsi dengan lebih berkesan sebagai penasihat dan pelaksana Pengurusan Sumber Manusia Jabatan dan Agensi Negeri

Objektif
 • Mewujudkan Perancangan Dan Bilangan Anggota Perkhidmatan Awam Yang Optima;
 • Menentukan Urusan Perkhidmatan Kakitangan Dilaksanakan Dengan Cekap;
 • Mengadakan dan Menyelaras Latihan Kakitangan Dengan Lebih Sistematik Dan Terancang;
 • Mewujudkan kakitangan yang Berdisiplin Tinggi Dan Produktif.

Fungsi Utama
 • Merancang Tenaga Manusia Dan Pembangunan Organisasi;
 • Urusan Perkhidmatan Kakitangan;
 • Pembangunan Sumber Manusia Melalui Latihan Dan Kursus;
 • Pengurusan Prestasi, Urusan Naik Pangkat Dan Tatatertib

Piagam Pelanggan
 • Mengkaji permohonan penstrukturan semula/pengukuhan perjawatan jabatan dalam tempoh tiga (3) bulan.
 • Memproses permohonan pelantikan secara kontrak/sambilan dilaksanakan dalam tempoh satu (1) bulan.
 • Mengurus pengambilan Kumpulan Sokongan II dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh tutup iklan kekosongan jawatan disiarkan.
 • Memproses kelulusan pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen bagi Kumpulan Sokongan II dalam tempoh tidak melebihi tiga puluh (30) hari daripada tarikh dokumen lengkap diterima.
 • Memproses dokumen persaraan untuk dihantar ke Jabatan Perkhidmatan Awam enam (6) bulan sebelum tarikh persaraan.
 • Menyedia dan meluluskan Penyata Perubahan dalam tempoh tiga (3) hari.
 • Memproses permohonan Gantian Cuti Rehat (GCR) dalam tempoh dua (2) bulan daripada tarikh dokumen lengkap diterima.
 • Memproses permohonan pertukaran sementara, peminjaman dan pertukaran tetap dalam tempoh empat belas(14) hari.
 • Memproses permohonan Cuti Tanpa Gaji, Separuh Gaji, Cuti Belajar, Cuti Haji dan Cuti Sakit dalam tempoh satu (1) bulan.
 • Mengemukakan perakuan kenaikan pangkat untuk pertimbangan Lembaga Kenaikan pangkat dalam tempoh satu (1) bulan.
 • Melaksanakan urusan pemangkuan/kenaikan pangkat bagi Pegawai bukan gunasama dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh iklan dikeluarkan atau mengikut keperluan.
 • Melaksanakan kes tatatertib dalam tempoh tiga (3) bulan mulai penyediaan Kertas Pertimbangan Pengerusi Lembaga Tatatertib bagi kes Tatatertib Biasa (Peraturan 36/37) sehingga surat hukuman dikeluarkan.
 • Menyelaras, menyedia dan mengumpulkan LNPT bagi JKMM dan Jabatan-Jabatan Negeri dalam tempoh tiga (3) bulan sebelum Mesyuarat Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM).
 • Memastikan laporan kaunseling akan disiapkan dalam tempoh tujuh (7) hari selepas permohonan diterima.
 • Memastikan Pegawai di Pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka menjalani latihan sekurang-kurangnya tujuh (7) hari dalam setahun.
 • Memastikan Pegawai lantikan baru di Pentadbiran Kerajaan Negeri melaka menghadiri Kursus induksi Umum dan Khusus dalam tempoh 1-3 tahun dari tarikh lantikan.
 • Memastikan pelaksanaan submodul HRMIS mencapai prestasi sekurang-kurangnya 99% melalui pemantauan secara berkala sekurang-kurangnya satu (1) bulan sekali.
 • Memberi khidmat nasihat berkaitan masalah pengemaskinian data HRMIS dalam tempoh 24 jam dari masa pertanyaan diterima.
Portal Melaka Versi 5.0 - dibangunkan oleh Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka