Anda di sini:
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM)
bpsm Bahagian / unit : Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Alamat : Jabatan Ketua Menteri Melaka,
Aras 1, Blok Bentara,
Seri Negeri, Hang Tuah Jaya,
75450 Ayer Keroh,
Melaka
Nama : Puan Noraini Binti Tawel
Jawatan : Setiausaha Bahagian
Tel : +06-230 7799
Faks : +06-231 5142 / 232 5428
E-mel : nor.aini[at]melaka[dot]gov[dot]myVisi
 • Memberi perkhidmatan Pengurusan Sumber Manusia yang profesional melalui anggota yang cekap serta sistem pengurusan terkini

Misi
 • Berfungsi dengan lebih berkesan sebagai penasihat dan pelaksana Pengurusan Sumber Manusia Jabatan dan Agensi Negeri

Objektif
 1. Mewujudkan Perancangan Dan Bilangan Anggota Perkhidmatan Awam Yang Optima;
 2. Menentukan Urusan Perkhidmatan Kakitangan Dilaksanakan Dengan Cekap;
 3. Mengadakan dan Menyelaras Latihan Kakitangan Dengan Lebih Sistematik Dan Terancang;
 4. Mewujudkan kakitangan yang Berdisiplin Tinggi Dan Produktif.

Fungsi Utama
 1. Merancang Tenaga Manusia Dan Pembangunan Organisasi;
 2. Urusan Perkhidmatan Kakitangan;
 3. Pembangunan Sumber Manusia Melalui Latihan Dan Kursus;
 4. Pengurusan Prestasi, Urusan Naik Pangkat Dan Tatatertib

Piagam Pelanggan
 1. Mengkaji permohonan penstrukturan semula/pengukuhan perjawatan jabatan dalam tempoh tiga (3) bulan.
 2. Memproses permohonan pelantikan secara kontrak/sambilan dilaksanakan dalam tempoh satu (1) bulan.
 3. Mengurus pengambilan Kumpulan Sokongan II dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh tutup iklan kekosongan jawatan disiarkan.
 4. Memproses kelulusan pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen bagi Kumpulan Sokongan II dalam tempoh tidak melebihi tiga puluh (30) hari daripada tarikh dokumen lengkap diterima.
 5. Memproses dokumen persaraan untuk dihantar ke Jabatan Perkhidmatan Awam enam (6) bulan sebelum tarikh persaraan.
 6. Menyedia dan meluluskan Penyata Perubahan dalam tempoh tiga (3) hari.
 7. Memproses permohonan Gantian Cuti Rehat (GCR) dalam tempoh dua (2) bulan daripada tarikh dokumen lengkap diterima.
 8. Memproses permohonan pertukaran sementara, peminjaman dan pertukaran tetap dalam tempoh empat belas(14) hari.
 9. Memproses permohonan Cuti Tanpa Gaji, Separuh Gaji, Cuti Belajar, Cuti Haji dan Cuti Sakit dalam tempoh satu (1) bulan.
 10. Mengemukakan perakuan kenaikan pangkat untuk pertimbangan Lembaga Kenaikan pangkat dalam tempoh satu (1) bulan.
 11. Melaksanakan urusan pemangkuan/kenaikan pangkat bagi Pegawai bukan gunasama dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh iklan dikeluarkan atau mengikut keperluan.
 12. Melaksanakan kes tatatertib dalam tempoh tiga (3) bulan mulai penyediaan Kertas Pertimbangan Pengerusi Lembaga Tatatertib bagi kes Tatatertib Biasa (Peraturan 36/37) sehingga surat hukuman dikeluarkan.
 13. Menyelaras, menyedia dan mengumpulkan LNPT bagi JKMM dan Jabatan-Jabatan Negeri dalam tempoh tiga (3) bulan sebelum Mesyuarat Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM).
 14. Memastikan laporan kaunseling akan disiapkan dalam tempoh tujuh (7) hari selepas permohonan diterima.
 15. Memastikan Pegawai di Pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka menjalani latihan sekurang-kurangnya tujuh (7) hari dalam setahun.
 16. Memastikan Pegawai lantikan baru di Pentadbiran Kerajaan Negeri melaka menghadiri Kursus induksi Umum dan Khusus dalam tempoh 1-3 tahun dari tarikh lantikan.
 17. Memastikan pelaksanaan submodul HRMIS mencapai prestasi sekurang-kurangnya 99% melalui pemantauan secara berkala sekurang-kurangnya satu (1) bulan sekali.
 18. Memberi khidmat nasihat berkaitan masalah pengemaskinian data HRMIS dalam tempoh 24 jam dari masa pertanyaan diterima.
Portal Melaka Versi 5.0 - dibangunkan oleh Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka