Anda di sini:
Pejabat Timbalan SUK (Pengurusan)
Puan Maslina binti Baki Bahagian / unit : Sektor Pengurusan
Alamat : Jabatan Ketua Menteri Melaka,
Aras 2, Blok Temenggong
Seri Negeri, Hang Tuah Jaya,
75450 Ayer Keroh, Melaka
Ketua Jabatan : Datuk Maslina Binti Baki
Tel : +606 - 230 7420
Faks : +606 - 2328360
E-mel : maslina[at]melaka[dot]gov[dot]my

 

Visi
  • Menjadikan Jabatan Ketua Menteri Melaka sebagai organisasi contoh cemerlang ke arah Perkhidmatan Awam yang unggul bagi mencapai matlamat Kerajaan Negeri.
Misi
  • Mewujudkan Perkhidmatan Awam Negeri yang cekap berkesan serta berkualiti tinggi berpandukan kepada kaedah pengurusan terbaik dan pembinaan teknologi komunikasi maklumat terkini
Objektif
  • Melahirkan kakitangan contoh yang terbaik dalam Perkhidmatan Awam Negeri dan mewujudkan sebuah jentera pentadbiran yang mantap dan berkesan
  • Mewujudkan perancangan dan pelaksanaan pembangunan projek sosio-ekonomi yang sistematik ke arah mencapai negeri maju menjelang tahun 2010
Portal Melaka Versi 5.0 - dibangunkan oleh Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka