Anda di sini:
Ketua Pegawai Maklumat
m

Nama

Jawatan

E-mel

:

:

:

YBhg. Datuk Haji Wahilman bin Siwar

Ketua ICT Negeri

wahilman[at]melaka[dot]gov[dot]my

 

PERANAN KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO) 

  1. Memastikan Pelan Strategik ICT (PSICT) Jabatan/ Agensi selari dengan PSICT Sektor Awam dan Pelan Strategik Jabatan/ Agensi.
  1. Melaksana dan Menyelaras Penggunaan Dasar, Standard dan Amalan Terbaik Global.
  1. Menyelaras Pembudayaan ICT dalam Sistem Penyampaian Perkhidmatan Jabatan. 
  1. Memantapkan struktur tadbir urus ICT Jabatan/ Agensi.
Portal Melaka Versi 5.0 - dibangunkan oleh Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka