Oktober 2019

 

 

Bil

Janji

Menepati Tempoh Masa/Standard

Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Menepati Standard*

% Menepati Standard**

Jumlah Tidak Menepati Standard***

%Tidak Menepati Standard****

1

Mengeluarkan keputusan urusan perkhidmatan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja untuk proses berikut :-

- pengesahan pelantikan

- pengesahan dalam perkhidmatan dan

- pemberian taraf berpencen

13

100%

-

-

13

2

Memastikan aplikasi kritikal (merujuk Polisi dan Standard Keselamatan ICT Negeri Melaka) di bawah seliaan JKMM beroperasi dengan tahap jaminan 90%.  Aplikasi kritikal tersebut ialah :

  1. Rangkaian WAN dan LAN
  2. Portal Rasmi Kerajaan Negeri
  3. Emel Rasmi Kerajaan Negeri
  4. Gerbang Pembayaran Bersepadu Kerajaan Negeri Melaka ( e-Bayar)
  5. Sistem Penganugerahan Darjah Kebesaran Negeri Melaka
  6. Perkhidmatan Web / Application hosting

6

100%

-

-

6

3

Memastikan semua aduan/pertanyaan pelanggan JKMM

a. Diberi akuan penerimaan dalam tempoh satu (1) hari
b. Diselesaikan dalam tempoh 15 hari bekerja (kecuali aduan kompleks/berprofil tinggi)

 

0

0

100%

100%

-

-

-

-

0

0

4

Mengeluarkan surat keputusan projek pembangunan secara penswastaan dalam tempoh         3 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.

2

100%

 -

2

5

Memastikan keputusan Kerajaan Negeri berhubung permohonan lesen abstraksi air mentah dimaklumkan kepada pemohon  dalam tempoh masa tujuh (7) hari bekerja dari tarikh penerimaan fail kelulusan di BKSA

7

100 %

-

-

7

6

Mengemukakan keputusan permohonan menggunakan kenderaan jabatan dalam Kompleks Seri Negeri dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.

70

100%

-

 -

70

7

Mengemukakan keputusan permohonan menggunakan bilik mesyuarat dalam Kompleks Seri Negeri dalam tempoh dua (2) hari bekerja.

76

100%

-

-

76

8

Memproses tuntutan bayaran dalam tempoh tujuh (7)  hari bekerja selepas dokumen lengkap diterima

1051

100%

-

-

1051 

9

Semua tempahan Dewan (D) dan Auditorium (A) Seri Negeri akan diberikan maklum balas dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.

D : -

A : 9

100%

100%

-

-

-

-

9

 

 

Portal Melaka Versi 5.0 - dibangunkan oleh Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka