Logo Kerajaan Negeri Melaka

Pejabat Setiausaha Kerajaan (SUK)

Pejabat Setiausaha Kerajaan (SUK)

Y.B Datuk Hj. Naim bin Abu Bakar Bahagian / unit : Pejabat SUK Negeri Melaka
Alamat : Aras 3, Blok Bendahara
Seri Negeri, Hang Tuah Jaya
Ayer Keroh 75450,Melaka
Setiausaha Kerajaan Negeri : Y.B Datuk Seri Hj. Naim Bin Abu Bakar
Tel (Pej. Am) : +606-333 3333
Tel (P.A) : +606-230 7221
Faks : +606-232 8350
E-mel : naim[at]melaka[dot]gov[dot]my

 

Objektif
  • Merancang, melaksana dan memantau hal ehwal perancangan ekonomi negeri Melaka meliputi aktiviti pembangunan sektoral, penggeraian, promosi pelancongan, pembangunan koridor infrastruktur, pembangunan perusahaan kecil dan sederhana, pembangunan hartanah dan industri, pelaksanaan Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK 9), pembangunan sektor k-ekonomi, pembangunan sektor pertanian dan pembangunan sektor bioteknologi;
  • Merancang, melaksana dan memantau hal ehwal pembangunan sosial, pendidikan dan warisan negeri Melaka meliputi penerapan dasar Rumahku Syurgaku, pembangunan ekonomi dan sosial bumiputera, pembangunan sukan, pembasmian kemiskinan, pembangunan belia, pembangunan tanah adat, pemeliharaan dan pemuliharaan warisan dan hal ehwal agama islam;
  • Merancang, melaksana dan memantau pembangunan kerajaan tempatan, daerah, tanah serta galian negeri Melaka meliputi aktiviti pembangunan dan pentadbiran tanah serta galian negeri, pembangunan dan pentadbiran daerah serta tanah Jasin, pembangunan dan pentadbiran daerah serta tanah Alor Gajah, pentadbiran kerajaan tempatan Jasin, dan pentadbiran kerajaan tempatan Melaka Tengah;
  • Merancang, melaksana dan memantau pembangunan infrastruktur, utiliti serta sumber asli negeri Melaka meliputi aktiviti pembangunan infrastruktur asas dan kemudahan prasarana serta pembangunan pengairan dan saliran;
  • Merancang, melaksana dan memantau perhubungan antarabangsa serta hal ehwal luar Negeri Melaka;
  • Merancang, melaksana dan memantau hal ehwal khidmat pengurusan negeri Melaka meliputi aktiviti khidmat pengurusan, kewangan, persidangan Dewan Undangan Negeri dan mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, penyelengaraan harta, protokol dan pengurusan majlis-majlis rasmi dan istiadat, perkhidmatan teknologi maklumat dan pengurusan sumber manusia;
  • Merancang, melaksana dan memantau pengurusan sumber kewangan negeri Melaka

Fungsi
  • Berperanan memastikan perancangan dan dasar Kerajaan Negeri dilaksanakan dengan efektif.
Senarai Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka
No Nama Mula Akhir
1. Datuk Seri Hj. Naim bin Abu Bakar Jun 2013 sekarang
2. Datuk Wira Omar bin Kaseh Mei 2008 Mei 2013
3. Datuk Wira Ismail bin Saleh Ogos 2005 Mei 2008
4. Datuk Wira Ahmad Rusli bin Joharie Julai 2003 Julai 2005
5. Datuk Wira Jahaya bin Mat Oktober 2001 Julai 2003
6. Datuk Wira Hj. Abd. Aziz bin Mohd Yusof Ogos 2000 September 2001
7. Datuk Wira Hj. Abdul Aziz bin Omar November 1997 Ogos 2000
8. Datuk Wira Abdul Rahman bin Jamal Oktober 1995 Oktober 1997
9. Datuk Hj. Ahmad bin Ithnin Jun 1993 September 1995
10. Abdul Jalil bin Mohamed Ali Oktober 1992 November 1992
11. Datuk Mohd Zam bin Abdul Wahab Ogos 1984 Oktober 1992
12. Dato' Zaludin bin Hj. Sulong Mac 1984 Ogos 1984
13. Datuk Hj. Zainal Abidin bin Hj. Nordin Januari 1979 Februari 1984
14. Datuk Zahari bin Abdul Rashid Ogos 1975 Disember 1978
15. Dato' Abu Mansor bin Hj. Hassan Mac 1970 Ogos 1975
16. Wan Salaidin bin Wan Ismail Mac 1967 Februari 1970
17. Idris bin Mohd Zabidin Oktober 1963 Januari 1967
18. Othman bin Abdul Karim Mei 1960 Oktober 1963
19. Abdullah bin Kulop Udi Mac 1959 April 1960
20. Tan Sri Nik Daud bin Hj. Nik Mat Februari 1958 Mac 1959

Y.B Setiausaha Kerajaan Negeri dibantu oleh Pegawai-Pegawai berikut :-

No. Jawatan
1. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (Pengurusan)
2. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (Pembangunan)
3. Ketua Penolong Setiausaha Kerajaan (Khidmat Pengurusan)
4. Ketua Penolong Setiausaha Kerajaan (Pengurusan Sumber Manusia)
5. Ketua Penolong Setiausaha Kerajaan (Dewan dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri)
6. Ketua Penolong Setiausaha Kerajaan (Pembangunan)
7. Ketua Penolong Setiausaha Kerajaan (Perumahan & Kerajaan Tempatan)
8. Ketua Penolong Setiausaha Kerajaan (Komunikasi Korporat)
9. Ketua ICT Negeri
10. Pengarah Majlis Sukan Negeri Melaka
11. Ketua Setiausaha Sulit Kepada YAB Ketua Menteri
12. Pengurus Besar Bahagian Promosi Pelancongan Melaka
13. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Institut Pengurusan & Integriti Melaka
14. Pengarah Bahagian K-Ekonomi Negeri Melaka
15. Pengurus Besar Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka
16. Pengarah Bahagian Penggeraian
17. Pengarah Majlis Tindakan Ekonomi & Sosial Bumiputera Negeri Melaka
18. Pengarah Bahagian Pusat Sumber
19. Pengarah Eksekutif Direktorat Pelaksanaan Negeri
20. Pengarah Bahagian Sahabat Belia
21. Pengurus Besar Perbadanan Ketua Menteri
22. Pengarah Bahagian Audit Dalam & Siasatan Awam
23. Pengarah Bahagian Pembela Pembasmi Kemiskinan Negeri Melaka
24. Pengarah Bahagian Koridor Infrastruktur Dan Impak Sosial Negeri Melaka
25. Pengarah Bahagian Pekerja dan Pelajar Antarabangsa
26. Pengarah Eksekutif Lembaga Perumahan Melaka
27. Pengarah SME Corp Melaka
28. Pengurus Besar Sekretariat Dunia Melayu Dunia Islam
29. Pengarah Bahagian Pembangunan Rumahku Syurgaku
30. Pengarah Unit Pemantauan ADUN
31. Setiausaha Majlis Keselamatan Jalanraya
32. Ketua Unit, Perhubungan Awam Pusat Sumber JKMM

Untuk Maklumat Lanjut, Sila Hubungi:

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri
Aras 3, Blok Bendahara
Seri Negeri, Hang Tuah Jaya
75450 Ayer Keroh, Melaka

Setiausaha Kerajaan Negeri : Y.B Datuk Seri Hj. Naim bin Abu Bakar

Tel (P.A): +606-333 3333 / +606-230 7221
Faks: +606-232 8350
E-mel: naim[at]melaka[dot]gov[dot]my