Logo Kerajaan Negeri Melaka

Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan

   
1.

Mengeluarkan surat keputusan urusan perkhidmatan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja untuk proses berikut :

  1. pengesahan pelantikan
  2. pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen
2. Memastikan aplikasi kritikal (merujuk Polisi dan Standard Keselamatan ICT Negeri Melaka) di bawah seliaan JKMM beroperasi dengan tahap jaminan 90%. Aplikasi kritikal tersebut ialah :
  1. Rangkaian WAN dan LAN
  2. Portal Rasmi Kerajaan Negeri
  3. Emel Rasmi Kerajaan Negeri
  4. Gerbang Pembayaran Bersepadu Kerajaan Negeri Melaka ( e-Bayar)
  5. Sistem Penganugerahan Darjah Kebesaran Negeri Melaka
  6. Perkhidmatan Web / Application hosting
3.

Memastikan semua aduan/pertanyaan pelanggan JKMM :

  1. Diberi akuan penerimaan dalam tempoh satu (1) hari
  2. Diselesaikan dalam tempoh15 hari bekerja (kecuali aduan kompleks/berprofil tinggi)
4. Mengeluarkan surat keputusan projek pembangunan secara penswastaan dalam tempoh 2 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.
5. Memastikan keputusan permohonan lesen abstraksi air mentah oleh Kerajaan Negeri dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh masa tujuh (7) hari bekerja dari tarikh penerimaan fail kelulusan di BKSA.
6. Memastikan permohonan perkhidmatan kemudahan warga kerja JKMM (kenderaan, bilik mesyuarat, pas jabatan) diproses dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas maklumat lengkap diterima.
7. Memastikan tuntutan bayaran diproses dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas dokumen lengkap diterima.
8. Mengemukakan keputusan permohonan menggunakan kemudahan bangunan  (Dewan Seri Negeri, Auditorium, Rumah Kelab) Kerajaan Negeri dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.