Logo Kerajaan Negeri Melaka

Pejabat Tanah & Daerah

Pejabat Tanah & Daerah

Maklumat Berkenaan Pejabat Daerah & Tanah Di Negeri Melaka
Negeri Melaka mempunyai tiga buah pejabat tanah dan daerah. Ia terdiri daripada:

Misi

Untuk menjadikan kesemua daerah sebagai pusat perkembangan ekonomi baru disebabkan oleh pembahagian pembangunan ekonomi negeri Melaka melalui pelaburan terhadap kemudahan dan infrastruktur yang lengkap selain memastikan pembangunan fizikal, mental dan rohani penduduk daerah.

Fungsi dan Bahagian

Kesemua Pejabat Tanah dan Daerah mempunyai fungsi dan bahagian yang sama iaitu:
  • Bahagian Pembangunan Tanah
  • Bahagian Pembangunan
  • Bahagian Hasil
  • Bahagian Pendaftaran
  • Bahagian Pentadbiran