Anda di sini:
Dewan Undangan Negeri Melaka


 

Dewan Undangan Negeri terdiri daripada TYT Yang di-Pertua Negeri sebagai Ketua Negeri, seorang Speaker dan Ahli Dewan Undangan Negeri. Ahli Dewan Undangan Negeri ini terdiri dari 28 orang yang dilantik mengikut perlembagaan persekutuan.

Yang di-Pertua Negeri akan mengadakan persidangan dari masa ke semasa dan akan mengetuai persidangan tersebut. Ahli Dewan Undangan Negeri akan dikekalkan selama 5 tahun sekiranya tidak dibubarkan dalam jangka masa tersebut. Yang di-Pertua Negeri boleh membubarkan dewan undangan negeri. Setelah dibubarkan, pilihanraya umum mesti diadakan dalam jangka masa enam puluh hari dari tarikh pembubaran.

Prosedur Undangan Negeri

Tertakluk kepada peruntukan Perlembagaan Negeri, Dewan Undangan Negeri mesti menjalankan prosedurnya sendiri dan merangka Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat. Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat yang diluluskan melalui resolusi Dewan Undangan Negeri memperuntukan tentang aturan tingkah laku, keistimewaan dan prosedur parlimen yang mengawal prosiding semasa persidangan dan mesyuarat Jawatankuasa Pilihan Dewan Undangan Negeri.

Jumlah korum bagi persidangan Dewan Undangan Negeri ialah sekurang-kurangnya satu pertiga daripada jumlah keseluruhan ahli. Mana-mana ahli boleh memaklumkan tentang kekurangan korum pada bila-bila masa persidangan. Sekiranya jumlah korum masih tidak mencukupi, persidangan boleh ditangguhkan ke hari berikutnya.

Ahli-ahli dewan boleh berucap mengenai mana-mana perkara yang mempunyai kepentingan awam di bawah prinsip kebebasan berucap seperti mana yang diperuntukkan oleh Ordinan Dewan Undangan Negeri (Privileges, Immunities and Powers), Akta Hasutan dan Peraturan-peraturan tetap Dewan Undangan Negeri.

Asas bagi sebuah Dewan Undangan Negeri yang berkesan adalah terletak kepada kebebasan berucap di mana dewan meletakkan had-had tertentu melalui Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat dan amalan berparlimen.

 

 

Fungsi Dewan Undangan Negeri

Selain daripada fungsi perundangan, Dewan Undangan Negeri mempunyai fungsi-fungsi penting yang lain seperti berikut:

 • Menjaga kedaulatan perlembagaan dan hak berpelembagaan Negeri Melaka dan rakyat seperti mana yang dijelaskan di dalam perlembagaan.
 • Menjadi arena tumpuan bagi memeriksa dan mengkritik dasar-dasar dan pelaksanaan rancangan-rancangan kerajaan. Ahli-ahli Dewan Undangan Negeri dan mereka bertanggungjawab secara kolektif kepada Dewan Undangan Negeri. Ini dapat disaksikan dalam prosiding Dewan semasa perbahasaan terhadap Usul Diraja, usul tidak percaya dan perbahasan terhadap dasar-dasar am kerajaan.
 • Meluluskan perbekalan. Tiada cukai atau perbelanjaan boleh dikenakan terhadap Dana Tergabung (Consolidated Fund) melainkan dibenarkan oleh undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri.
 • Mewakili rakyat, Dewan Undangan Negeri menyediakan forum kepada wakil-wakil rakyat untuk menyuarakan pendapat dan berbincang secara terbuka melalui keistimewaan berparlimen di bawah peruntukan Ordinan Dewan Undangan Negeri (Privileges, Immunities and Powers), 1963. Perkara-perkara yang disuarakan meliputi isu-isu yang menjadi tumpuan, rungutan atau masalah rakyat. Ini boleh dilakukan melalui perbahasan biasa, rayuan-rayuan dan membangkitkan perkara-perkara yang mempunyai kepentingan dan sebagainya.
 • Mempertimbangkan jenis dan kebaikan perundangan yang dibawa kepada Dewan Undangan Negeri serta mencadangkan pindaan bersesuaian sebagaimana yang difikirkan perlu
 • Memeriksa akaun awam untuk memastikan wang awam dibelanja mengikut kelulusan parlimen dan mengikut kepentingan pembayar cukai.
 • Menjadi arena perbincangan kritis terhadap kerajaan dan pelaksanaan dasar-dasar kerajaan
 • Mengawasi tindak-tanduk pihak pemerintah sebagaimana yang ditunjukkan semasa perbahasan am.
 • Melindungi dan mempertingkatkan kepentingan yang terbaik untuk rakyat dan negeri dengan membangkitkan isu-isu tertentu, dan meredakan rungutan semasa prosiding atau melalui cara yang lain ditetapkan oleh peraturan Dewan Undangan Negeri.
 • Melantik Jawatankuasa-Jawatankuasa Pilihan untuk tujuan siasatan melalui perbicaraan awam dan laporan-laporan.
 • Memperkembang dan memperguna keistimewaan dan prosedur berparlimen untuk membolehkan Dewan Undangan Negeri menjalankan fungsi-fungsi berpelembagaan dan perundangan dengan lebih berkesan.

 


omar_speaker2018 

Dewan Undangan Negeri dari semasa ke semasa akan memilih ahli-ahlinya untuk menjadi speaker dan tidak akan menjalankan apa-apa aktiviti semasa pejabat speaker masih dalam kekosongan.

Kesemua persidangan ahli dewan undangan negeri akan dipengerusikan oleh speaker.

Yang di-Pertua Negeri ialah salah satu komponen dewan undangan negeri dan mempunyai kuasa untuk menetapkan persidangan atau pembubaran dewan undangan negeri. Persetujuan beliau adalah diperlukan bagi meluluskan dewan undangan negeri.

Alamat:-

Jabatan Ketua Menteri Melaka,
Bahagian Dewan dan MMKN,
Aras 2, Blok Laksamana,
Seri Negeri, Hang Tuah Jaya,
Ayer Keroh 75450 ,
Melaka.

Senarai Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka

No
Nama
Mula
Hingga
1
YB Datuk Wira Omar Jaafar
Julai 2018
Sekarang
2
YB Datuk Wira Hj. Othman bin Muhamad
Apr 2008
Julai 2018
3
YB Datuk Wira Hj Mo'min bin Ab. Aziz
Mac 2004
Apr 2008
4
YB Datuk Wira Amid bin Nordin
Dis 1999
Mac 2004
5
YBhg. Datuk Haji Nasir bin Haji Manap
8 Jun 1995
Dis 1999
6
YBhg. Datuk Haji Jaafar bin Haji Lajis
25 Okt 1994
5 Apr 1995
7
YBhg. Datuk Abu Zahar bin Isnin
4 Ogo 1986
19 Okt 1986
8
YBhg. Datuk Abdul Razak bin Alias
31 Mei 1982
19 Jul 1986
9
YBhg. Datuk Haji Abdul Aziz bin Tapa
15 Sep 1978
28 Mac 1982
10
YBhg. Datuk Haji Ahmad bin Manap
7 Apr 1971
11 Jun 1978
11
YBhg. Datuk Haji Mohd bin Haji Abd. Rahman
20 Nov 1967
19 Mac 1969
12
YBhg. Datuk Haji Talib bin Karim
21 Mei 1964
5 Okt 1967
13
Mr. Goh Kay Seng
23 Mei 1959
29 Feb 1964

Senarai Ahli Dewan Undangan Negeri

 

 1. YB. Datuk Dr. Wong Fort Pin
 2. YB. Damian Yeo Shen Li
 3. YB Seah Shoo Shin
 4. YB. Gue Teck
 5. YB. Datuk Seri Utama Ir. Ts. hj. Idris bin hj. Haron
 6. YB. Datuk Seri Abdul Ghafaar bin Atan
 7. YB. Datuk Wira Ar. Hj. Ismail bin Hj. Othman
 8. YB. Datuk Hasan bin Abd Rahman
 9. YB. Datuk Latipah binti Omar
 10. YB. Datuk Wira Hj. Ghazale bin Muhamad
 11. YB. Datuk Hj. Amirudin bin Yusof
 12. YB. Datuk Roslan bin Datuk Hj. Ahmad
 13. YB. Datuk Sulaiman bin Md. Ali
 14. YB. Datuk Hj. Md. Rawi bin Mahmud
 15. YB. Datuk Zaidi bin Attan
 16. YB. Datuk Nor Azman bin Hasan
 17. YB. Rahmad bin Mariman

 

Portal Melaka Versi 5.0 - dibangunkan oleh Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka