Anda di sini:
Slogan Negeri Melaka
logo_melakaberwibawa
 
 

DEFINISI MELAKA BERWIBAWA : PINTAR, HIJAU, BERSIH

 

MELAKA BERWIBAWA

Melaka Berwibawa di definasikan sebagai sebuah negeri yang berkeupayaan tinggi, bertaraf global, mementingkan budaya dan warisan, progresif dan demokratik. Melaka secara inklusif dan inovatif adalah sebuah kerajaan yang sentiasa terbuka kepada penambahbaikan, dengan mengutamakan peningkatan kepintaran, kehijauan dan kebersihan serta peduli kepada rakyatnya.

 

 

PINTAR, HIJAU, BERSIH

PINTAR

Mengguna pakai ilmu pengetahuan sebaik mungkin ke arah kesejahteraan sejagat dengan penekanan terhadap kepintaran dan inovasi dunia digital

HIJAU

Menggembleng usahasama pelbagai lapisan masyarakat ke arah mewujudkan kelestarian alam semula jadi dan pembaziran sifar

BERSIH

Memupuk prinsip dan amalan kebersihan rohani dan jasmani secara menyeluruh segenap lapisan masyarakat

 

Portal Melaka Versi 5.0 - dibangunkan oleh Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka