img
Anda di sini:
TYT Yang Dipertua Negeri Melaka

 

 

TYT Yang di-Pertua Negeri Melaka pada ketika ini ialah Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri (Dr.) Hj. Mohd Ali bin Mohd Rustam. Beliau telah dilantik pada 5 Jun 2020.

 

 

Fungsi dan Peranan

Fungsi dan peranan Yang di-Pertua Negeri meliputi perkara-perkara berikut:

  • Ketua Kerajaan Negeri
  • Fungsi Kehakiman
  • Fungsi Pertadbiran
  • Kuasa Pengampunan
  • Sumber Kehormatan dan Kedaulatan

 

 

Senarai Tuan Yang Terutama Negeri Melaka:

No Nama Dari Hingga
1. TYT Tun Datuk Seri (Dr.) Hj. Mohd Ali bin Mohd Rustam 04.06.2020 sekarang
2. TYT Tun Datuk Seri Utama Dr. Mohd Khalil bin Yaakob 04.06.2004 03.06.2020
3. TYT Tun Datuk Seri Utama Syed Ahmad Al Haj bin Syed Mahmud Shahabudin 04.12.1984 03.06.2004
4. TYT Tun Syed Zahiruddin bin Syed Hassan 23.05.1975 30.11.1984
5. TYT Tun Hj. Abdul Aziz bin Hj. Abdul Majid 31.08.1971 09.05.1975
6. TYT Tun Haji Abdul Malek bin Yusof 31.08.1959 30.08.1971
7. TYT Tun Leong Yew Koh 1957 1959

Untuk maklumat lanjut, sila layari Laman Web Pejabat TYT Negeri Melaka di https://www.tytmelaka.gov.my

img
Portal Melaka Versi 5.0 - dibangunkan oleh Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka