Anda di sini:
Dataset Kerajaan Negeri
# PERKARA TAHUN
1. Bilangan Ketibaan Pelancong Mengikut Negara 2012 - 2014
2. Kemudahan Kesihatan Mengikut Daerah 2012 - 2014
3. Senarai Lokasi Jalur Lebar Negeri Melaka (WiFi) sehingga 2016

 *Pautan Dataset ke portal https://www.data.gov.my

*Panduan penggunaan dataset kerajaan negeri

Portal Melaka Versi 5.0 - dibangunkan oleh Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka