img
Anda di sini:
Data Asas Negeri Melaka
bda2011
Data Asas 2011
[ ebook | pdf ]
BDA_2012
Data Asas 2012 
[ ebook | pdf ]
BDA_2013
Data Asas 2013
[ ebook | pdf ]
BDA_2014
Data Asas 2014
[ ebook | pdf ]
BDA_2015
Data Asas 2015
[ ebook | pdf ]
BDA_2016
Data Asas 2016
[ ebook | pdf ]
*Untuk maklumat lanjut Data Asas Negeri Melaka Tahun 2017 dan Tahun 2018 , sila hubungi Unit Perancang Ekonomi Negeri di talian 06-3333333 sambungan 7328
img
Portal Melaka Versi 5.0 - dibangunkan oleh Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka