Logo Kerajaan Negeri Melaka

Polisi, Prosedur & Pelan

Polisi, Prosedur & Pelan

jan2016
Pelan Strategik ICT Kerajaan Negeri Melaka 2014 - 2018
ebook | pdf ]
jan2016
Polisi & Standad Keselamatan ICT Negeri Melaka v1.5
ebook | pdf ]
jan2016
Prosedur Keselamatan ICT Negeri Melaka v1.5
ebook | pdf ]
polisi emel 1.7
Polisi Emel Rasmi Kerajaan Negeri Melaka v1.7
ebook | pdf ]
jan2016
Pelan Pengurusan Pelanggan JKMM
ebook | pdf ]
pspsa_cover
Pelan Strategik e-Pembayaran Sektor Awam (PSPSA) 2016-2020
ebook | pdf ]